Nieuws
woensdag, 05 jul 2023

Vlaams Belang vraagt onderzoek naar toekomst spirituele zorgverlening in de gezondheids- en welzijnssector

Foto: iStock. Vlaams Belang vraagt onderzoek naar toekomst spirituele zorgverlening in de gezondheids- en welzijnssector

Spirituele zorgverstekkers, die mensen professioneel bijstaan o.a. op het einde van hun leven, hebben geen wettelijk erkend profiel. “Het Vlaams Belang diende een voorstel van resolutie in om een onderzoek naar de betekenis en toekomst van de professionele spirituele zorgverlening in de gezondheids- en welzijnssector te vragen”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe. Jammer genoeg stemde de meerderheid samen met de PVDA zonder argumenten onze resolutie weg. Zingeving en een optimale omkadering van mensen op het einde van hun leven of bij zware ingrepen is voor hen duidelijk niet belangrijk.”

Zorg wordt vandaag meer en meer gezien als een multidisciplinaire benadering, en dit vanuit vier dimensies: lichamelijke, psychische, sociale, en spirituele zorg. “Zeker in de palliatieve fase stellen mensen zich vragen over de zin van het leven, wie ze zijn en waarom net hen een zware ziekte is overkomen”, aldus Sneppe. “Maar ook buiten de palliatieve zorg hebben mensen soms nood aan spirituele zorg.” Spirituele zorgverleners willen patiënten maar evenzeer zorgverstrekkers bijstaan vanuit een integrale visie op de mens, al dan niet met het geloof als krachtbron en richtsnoer.

“De spirituele zorg dient een onderdeel te zijn van de totaalzorg”

De spiritueel zorgverstrekkers zijn actief in ziekenhuizen, woonzorgcentra en psychiatrische voorzieningen en voorzieningen voor mensen met een beperking. Voor algemene ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen voorziet de federale wetgeving een minimale bezoldiging. “De bedragen liggen echter niet vast, en het zijn de zorginstellingen zelf die ervoor kiezen of spirituele zorgverleners deel uitmaken van de organisatie, en welke invulling en verantwoordelijkheden hiermee samengaan”, vervolgt Sneppe. “Het is duidelijk dat er onvoldoende middelen zijn voor de zorgvoorzieningen om deze dimensie van zorg professioneel te kunnen integreren, hoewel het onderdeel dient te zijn van totaalzorg.”

Door het gebrek aan wettelijk erkend profiel is er ook geen garantie op professionaliteit. “Een kwalitatieve zorg is noodzakelijk”, aldus nog Sneppe. “Men vraagt om erkenning van het beroep door de professionele spirituele zorgverlener te verankeren in de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Een duidelijk wettelijk en financieel kader zal hen ook de mogelijkheid bieden om hun interdisciplinaire plaats in te nemen.”

Het Vlaams Belang diende een voorstel van resolutie in om het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg opdracht te geven tot het onderzoeken van de betekenis en toekomst van de professionele spirituele zorgverleners in onze gezondheids- en welzijnssector. Helaas werd het voorstel gisteren zonder enige motivatie weggestemd door de meerderheidspartijen en door de PVDA.