Nieuws
woensdag, 21 sep 2022

Vlaams Belang vraagt onderzoekscommissie in soap rond Medista

Het Vlaams Belang stelt vast dat de soap rond Medista, het bedrijf dat de voorbije jaren instond voor de logistiek van de coronavaccins en het stockeren van de strategische stock, blijft duren. “Het bedrijf ligt al lange tijd op ramkoers met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit)”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe. “Om de aantijgingen van Medista over de FOD Volksgezondheid en de minister in het juiste perspectief te kunnen zien, is er dringend nood aan meer transparantie. We willen dat een onderzoekscommissie hierin klaarheid schept.”

“Vanaf het ogenblik dat Medista wees op een verlies van miljoenen euro’s door vervallen en vervalste producten in de magazijnen, kon Vandenbroucke niet snel genoeg het contract toewijzen aan een concurrent”, herinnert Sneppe zich. Het bedrijf vocht Vandenbrouckes contractbreuk aan en stapte tevergeefs naar de Raad van State, maar blijft tot vandaag spreken over ‘onfrisse praktijken’ en ‘onbetaalde facturen’. De minister heeft het dan weer over ‘budgettaire overschrijdingen’, wat door Medista betwist wordt. Het bedrijf stelt dat het al 8 maanden niet betaald werd door de overheid.”

“Het stinkende potje moet opgekuist worden en dat moet gebeuren door een onderzoekscommissie”

“De laatste aflevering van deze triestige soap is dat de door Vandenbroucke aangewezen opvolger van Medista, het nieuwe bedrijf Movianto, gewoon niet klaar is om de opdracht uit te voeren”, aldus Sneppe. “De diepvriezers waar de vaccins in bewaard moeten worden moeten nog aangekocht worden. Dan vraag je je toch af op basis waarvan dit bedrijf deze opdracht heeft kunnen binnenrijven.”

“De contracten met Medista liepen tot 2025, zodat er toch wel degelijk sprake lijkt van contractbreuk”, besluit Sneppe. “En over de oorzaak van de door hem aangehaalde budgetoverschrijding is de minister ook niet duidelijk. Er werd een offerte gemaakt voor de gevraagde diensten, maar als er vervolgens meer of andere diensten worden gevraagd, lijkt het ons logisch dat daarvoor dan ook extra betaald wordt. Maar daarover geen woord. Bij aanvang van de aanbesteding wist men nog in de verste verte niet hoeveel vaccins er zouden nodig zijn. En dat er om de vier maand een booster zou nodig zijn, kon men toen ook nog niet weten. Deze zaak moet dringend worden opgehelderd en dat gebeurt best door een onderzoekscommissie.”