Persberichten
vrijdag, 18 sep 2020

Vlaams Belang vraagt opschaling Covid-commissie naar echte onderzoekscommissie

“Op deze manier is de Bijzondere Covid-Commissie een lachertje”

Deze ochtend zou de Bijzondere Covid-Commissie van gedachten wisselen met de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. De WHO is vanzelfsprekend een cruciale speler in de wereldwijde aanpak van de coronacrisis, en over de houding van deze organisatie valt wel een en ander uit te klaren. De WHO kwam echter niet opdagen. Het Vlaams Belang eist nu een opschaling van de commissie naar een volwaardige onderzoekscommissie die zelf bindende onderzoeksdaden kan instellen.

Amper één uurtje voor aanvang van de commissie mochten de commissieleden van de WHO een mail ontvangen: ze stuurt, in de persoon van de Europese directeur Hans Kluge, haar kat. Zonder enige motivatie. Wel had de organisatie de bereidheid om schriftelijk op vragen van commissieleden te antwoorden. Maar directeur Kluge, die wel in praatprogramma’s op televisie kan verschijnen, verscheen dus niet voor de commissie. “Onvoorstelbaar”, klinkt het bij het Vlaams Belang. De partij eist de invoering van een volwaardige onderzoekscommissie.

Pas (Vlaams Belang): “Dat de WHO haar kat stuurt en er geen gevolg aan kan gegeven worden, is exact waarom we een echte onderzoekscommissie nodig hebben”

“Werken met schriftelijke vragen is niet te vergelijken: op die manier kan perfect naast de kwestie geantwoord worden, zonder dat commissieleden hierop kunnen reageren”, schetst fractieleider in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang) de situatie. “Tot veel inzichten gaan we hiermee dus niet komen”. Ter zitting van de commissie werd als reden voor de afwezigheid van de WHO opgegeven dat men bij de WHO een rapport aan het schrijven is. En pas na verschijning hiervan zou men daar bereid zijn tot een gedachtewisseling. Wanneer dit rapport klaar zou zijn, werd niet meegegeven. Volgens het Vlaams Belang wordt het trouwens hoog tijd om de verhouding van dit land met de WHO te evalueren.

“Dit was een te verwachten valse start”, vertelt ook Kamerlid Dominiek Sneppe (Vlaams Belang). “Gelet op de zeer vele blunders en fouten in hoofde van de verantwoordelijken, hebben de beleidspartijen er alles aan gedaan om geen parlementaire onderzoekscommissie te laten installeren. Maar dit is exact wat we nodig hebben. Een dergelijke commissie heeft in haar onderzoek immers de bevoegdheid van een onderzoeksrechter. Nu zien we de gevolgen… Aangekondigde personen voor cruciale getuigenissen weigeren gewoon te komen, en daar kan geen enkel gevolg aan gegeven worden.”

Opmerkelijk: de commissievoorzitter Robby De Caluwé (Open Vld) vond het “jammer”, maar weigerde het huishoudelijk reglement toe te passen en zich te hervormen tot een parlementaire onderzoekscommissie.