Nieuws
woensdag, 09 nov 2022

Vlaams Belang vraagt in resolutie opschorting deeltjestellertest autokeuring

Het Vlaams Belang agendeert vandaag in het Vlaams Parlement een resolutie waarin de Vlaamse regering wordt opgeroepen de gecontesteerde deeltjestellertest bij de autokeuring tijdelijk op te schorten. “Deze test leidt tot veel afkeuringen van auto’s met nochtans goed werkende roetfilters, tot problemen voor garages die zelf nog niet over meettoestellen beschikken, aldus Vlaams Parlementslid Wim Verheyden (Vlaams Belang), die hoofdindiener is van het voorstel. “Bovendien jaagt dit auto-eigenaars nodeloos op zware kosten”

Vanaf 1 juli 2022 zet Vlaanderen de deeltjestellertest (PN-meting) in bij de technische keuring van dieselwagens. Die maatregel moet roetfilterfraude tegengaan en bijdragen aan een betere luchtkwaliteit. De deeltjestellertest is van toepassing op alle personenwagens en lichte vrachtauto’s met een dieselmotor vanaf euronorm 5 en hoger. Voor de periode van 1 juli tot en met 31 augustus 2022 werden er 141.000 dieselvoertuigen met roetfilter gecontroleerd. Daarvan werden er 8.673 (6,1 procent van het totaal aantal aangeboden voertuigen) afgekeurd.

“Zelfs dieselwagens met correct werkende roetfilters worden afgekeurd”

“Sommige afkeuringen van wagens waren het gevolg van fraude met de roetfilter. Maar heel wat andere wagens werden afgekeurd alhoewel dat testen in de garage uitwezen dat de geïnstalleerde roetfilter perfect werkt”, legt Verheyden uit. Het parlementslid werd hierover gecontacteerd door tal van getroffen wageneigenaars en garages. “Veel garages beschikken niet over de nodige meettoestellen, metingen geven vaak ook verschillende resultaten en het gebeurde ook al dat wagens die na een garagebezoek over een gereinigde of zelfs nieuwe roetfilter beschikken, afgekeurd werden”, illustreert het parlementslid het probleem. Aan de plaatsing van een nieuwe roetfilter hangt een fors prijskaartje van enkele duizenden euro’s.

In zijn voorstel vraagt Verheyden om de inzet van de deeltjestellertest op te schorten tot een overleg tussen de keuringscentra en de sectororganisatie van de garagisten een resultaat heeft opgeleverd met meer betrouwbare methodes. “Het is duidelijk dat de deeltjestellertest een bijsturing behoeft zodat wagens met een correct werkende roetfilter niet langer worden afgekeurd. Ik stel in mijn voorstel bovendien voor om wagens die nu niet door de test geraken een jaar tijd te geven om hun wagen in regel te stellen”, besluit Verheyden. “Dit geeft de getroffen eigenaren ook respijt om goed geïnformeerd een beslissing te kunnen nemen tussen de kost van herstelling of de aankoop van een nieuwe wagen.”