Nieuws
donderdag, 19 mei 2022

Vlaams Belang vraagt stopzetting subsidiëring diversiteitsindustrie

Het Vlaams Belang heeft in het Vlaams Parlement twee resoluties ingediend om enerzijds de subsidiëring van het Hannah Arendt Instituut en anderzijds het dekolonisatie-activisme van het Agentschap Integratie en Inburgering stop te zetten. “Vlaams belastinggeld moet niet dienen om de diversiteitsindustrie te subsidiëren, maar moet gebruikt worden om hulpbehoevende Vlamingen te helpen“, zegt hoofdindiener Sam van Rooy, die de hypocrisie van de N-VA laakt.

Het Hannah Arendt Instituut werd in 2020 niet toevallig opgericht in Mechelen, thuishaven van Vlaams minister van Inburgering Bart Somers (Open Vld). Het instituut, dat zogenaamd onderzoek verricht naar diversiteit, stedelijkheid en burgerschap, is duidelijk zwaar ideologisch gekleurd en voert zo goed als alleen sprekers en experts op die behoren tot het links-liberale of extreemlinkse spectrum. Diversiteit van opvattingen en ideeën is er dan ook ver te zoeken. Ook de N-VA gaf te kennen geen voorstander te zijn van het Hannah Arendt Instituut, N-VA-parlementslid Nadia Sminate noemde het zelfs “een veredeld communicatiebureau van de links-liberale visie op stedelijkheid en diversiteit”.

“De N-VA spreekt dan wel af en toe Vlaams Belang-taal, maar zet die woorden niet om in daden: de N-VA blijft de diversiteitsindustrie subsidiëren”

“Er is ondertussen al 1,4 miljoen euro aan Vlaams belastinggeld gevloeid naar het Hannah Arendt Instituut, een links-liberale speeltuin van Bart Somers”, zegt Van Rooy. “Dit is een schande. Dit geld had veel beter besteed kunnen worden aan hulpbehoevende Vlamingen dan aan een zogezegd wetenschappelijk instituut met een zeer eenzijdige politiek-correcte visie, die niet gedeeld wordt door de meeste Vlamingen.”

Het Vlaams Belang heeft eveneens een groot probleem met het ‘dekolonisatie’-activisme van het zwaar gesubsidieerde Agentschap Integratie en Inburgering, dat jaarlijks zo’n 55 miljoen euro belastinggeld ontvangt. “Deze instelling zou zich louter moeten richten op haar kerntaak, namelijk het integreren en inburgeren van nieuwkomers”, aldus Van Rooy. “Antiwesters dekolonisatie-activisme, in de vorm van een website en een handreiking 'Omgaan met koloniale verwijzingen in de publieke ruimte', hoort daar uiteraard niet bij, sterker nog, dat staat juist haaks op de integratie van mensen uit Afrika en het Midden-Oosten.”

De beide voorstellen van resolutie werden door alle andere partijen weggestemd, inclusief de N-VA. Van Rooy vindt de houding van die partij dan ook bijzonder hypocriet. “N-VA-parlementslid Nadia Sminate heeft zich aanvankelijk sterk uitgesproken tegen zowel het Hannah Arendt Instituut als het dekolonisatie-activisme van het Agentschap Integratie en Inburgering, maar als puntje bij paaltje komt, gaat de N-VA toch mee met diversiteitsgoeroe Bart Somers en keurt ze zijn links-liberale en politiek-correcte diversiteits- en integratieprojecten én de subsidies daarvoor goed.”