Nieuws
donderdag, 14 dec 2023

Vlaams Belang weerlegt ‘fake news’ de Moor over EU-migratiepact

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) stelde vandaag dat het EU-migratiepact voor een vermindering van maar liefst 20.000 asielzoekers zou zorgen. Dit omdat België volgens de verdeelsleutel maar 3,2 procent van asielzoekers zou moeten opvangen. “Nicole de Moor verspreidt ‘fake news’”, zegt Europees Parlementslid Tom Vandendriessche. Er is geen enkele bovengrens aan de instroom. De migranten zullen Europa blijven overspoelen, dit massamigratiepact creëert zelfs nog extra migratiekanalen.”

Nicole de Moor wil zo snel mogelijk een deal rond het Europees migratiepact. Nu vangt België 33.285 asielzoekers op, terwijl een land als Portugal slechts 2.500 asielzoekers opvangt. Volgens de Moor zou het EU-migratiepact moeten leiden tot een ‘eerlijke verdeling’. “Er is geen enkele garantie dat bijvoorbeeld Portugal plots meer asielzoekers zal opvangen”, zegt Vandendriessche. “België heeft de laatste decennia gewoon tal van aanzuigeffecten gecreëerd.  Onze regering zou al een veel strenger beleid kunnen voeren binnen de Europese verdragen, maar de grenzen blijven wagenwijd open staan.”

“De EU wil landen verplichten asielzoekers op te vangen, anders moeten ze 20.000 euro betalen”

Volgens de Moor zal dankzij de verdeelsleutel België een twee derde minder asielzoekers moeten opvangen. Dat zou in de praktijk 20.000 asielzoekers minder betekenen. “Maar de EU wil landen verplichten asielzoekers op te vangen, anders moeten ze 20.000 euro betalen”, aldus het Europees Parlementslid. “Wanneer er meer asielzoekers zijn dan plaatsen worden landen verplicht om asielzoekers op te nemen, zelfs als ze dat niet willen. De instroom naar Europa zal enkel maar blijven toenemen. Dit moet niet ‘beheerd’ worden, maar gestopt.”

Het EU-migratiepact bevat bovendien niet enkel regels rond asiel, maar ook rond het versterken van legale migratie. Zo wil de Europese Unie “illegale migratie naar legale migratie transformeren” en meer legale migratiepaden creëren. “De EU wil miljoenen laaggeschoolde Afrikanen naar Europa halen om ‘de ouder wordende populatie te vervangen’. We krijgen dus niet enkel meer asielzoekers, maar ook miljoenen migranten die op grote schaal zullen worden gelegaliseerd”, stelt Vandendriessche. 

Vorige maand stelde Vlaams Belang op haar “Vlaanderen Vlaams”-congres 100 realistische voorstellen voor om de migratie te verminderen en te stoppen. “Het EU-massamigratiepact zal Europa overspoelen met migranten”, besluit Vandendriessche. “Om dit te stoppen moet asiel per definitie in eigen regio. Wie illegaal binnenkomt moet elk recht op asiel verliezen. Landen van herkomst moeten verplicht worden hun onderdanen terug te nemen of worden compleet financieel drooggelegd. Alleen zo kan de migratietsunami gestopt worden.”