Nieuws
donderdag, 27 jul 2023

Vlaams Belang wil 120 extra agenten en eenheid van commando om Brussels Zuidstation te beveiligen

Foto: iStock. Vlaams Belang wil 120 extra agenten en eenheid van commando om Brussels Zuidstation te beveiligen

De onveiligheidssituatie in en rond het Brussels Zuidstation is de voorbije maanden geëscaleerd. Nachtelijke steekpartijen, diefstallen, overlast door druggebruikers zorgen ervoor dat niemand zich nog veilig voelt in de Zuidwijk. “Er moet dringend een eenheid van commando komen bij de politiediensten”, zegt Vlaams Belang-Kamerlid Ortwin Depoortere. Om de veiligheid van de reizigers te garanderen moet er bovendien een permanente politiepost komen die 24 uur op 24 een sterke politieaanwezigheid op het terrein verzekert”.

Van begin dit jaar tot eind mei moest de lokale politie al 238 keer tussenkomen voor incidenten in de Zuidwijk. De laatste tijd kwam de Zuidwijk regelmatig slecht in de media. Zo was er een politiepatrouille die recent werd aangevallen door ‘jongeren’. En het voorbije weekend was een gezin met kinderen nog getuige van een steekpartij, toen ze 's nachts buiten het Zuidstation op de eerste trein wachtten.

Het Vlaams Belang apprecieert de inspanningen van de politiediensten die de voorbije maanden duidelijk sterker op het terrein proberen aanwezig te zijn. “Maar we moeten eerlijk zijn”, aldus Depoortere. “Het is dweilen met de kraan open, het ontbreekt hen zowel aan effectieve mankracht op het terrein als aan eenheid van commando”. 

“Een voldoende en zichtbare aanwezigheid van spoorwegpolitie en lokale politie is noodzakelijk”

Vandaag is het zo dat de spoorwegpolitie verantwoordelijk is voor de veiligheid in het station, terwijl de lokale politie de veiligheid buiten moet garanderen. In het station is ook Securail, de veiligheidsdienst van NMBS, aanwezig. “De NMBS wil de veiligheidsdienst van Securail uitbreiden met 150 manschappen”, weet Depoortere. “Ook de politiediensten moeten door een verhoogde aanwezigheid opnieuw het terrein innemen.” Het Kamerlid wil dat de veiligheidssituatie zowel binnen als buiten het station aangepakt wordt. “Daarom pleit ik ervoor dat er snel eenheid van commando komt en dat de coördinatie van de aanpak bij de lokale politie Brussel Zone Zuid komt te liggen”.

Hiervoor moet extra capaciteit worden vrijgemaakt. Het Vlaams Belang pleit voor een overheveling van personeel en middelen van de federale spoorwegpolitie naar de lokale politie. “De situatie zoals ze vandaag is, is onhoudbaar, ik stel dan ook voor dat er minstens 120 extra agenten worden gedetacheerd, eventueel deels van de spoorwegpolitie, om de Zuidwijk en het station opnieuw leefbaar te maken”, besluit Depoortere. “Ik zal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) hierover interpelleren, en verwacht een snelle reactie. Een voldoende en zichtbare aanwezigheid van de spoorwegpolitie en de lokale politie in stations, stationsomgevingen en treinen is noodzakelijk als we de situatie opnieuw onder controle willen krijgen.”