Nieuws
zaterdag, 13 nov 2021

Vlaams Belang wil beter aanbod van hoger onderwijs in Limburg

Het Vlaams belang pleit voor een beter aanbod van het hoger onderwijs in Limburg. Alhoewel het aandeel van de jongeren uit de provincie Limburg dat hoger onderwijs volgt de afgelopen vijf jaar van 68,4 naar 72,7 procent steeg, blijft Limburg ter zake zeer zwak scoren in vergelijking met de andere provincies”, zegt Vlaams Parlementslid Roosmarijn BeckersHet parlementslid pleit voor extra studierichtingen in het Limburgse hoger onderwijs die niet alleen de participatiegraad kunnen verhogen, maar ook de brain drain uit Limburg kunnen tegengaan.

Het aandeel Limburgse jongeren dat tussen de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 rechtstreeks van het secundair naar het hoger onderwijs doorstroomde bedroeg 72,7 procent, zo blijkt uit cijfers die Beckers opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Limburg scoort daarbij gevoelig slechter dan de andere Vlaamse provincies.

“Een beter aanbod van hoger onderwijs in Limburg biedt oplossingen”

In Vlaams-Brabant studeert immers 82,3 procent voort. In de provincie Antwerpen is dat 78,7 procent, in Oost-Vlaanderen 77,6 procent, in Brussel 74,7 procent en in West-Vlaanderen 74,6 procent. Het Vlaamse gemiddelde is 77,3 procent. Vooral voor de academische bachelors is er een probleem: amper 31,2 procent van de Limburgers kiest voor deze opleidingen, terwijl dat in de rest van Vlaanderen bijna 36 procent is.

Er is ook de vaststelling dat amper zes op tien van de Limburgse studenten zijn opleiding in de eigen provincie volgt. Dit zorgt voor een ‘brain drain’ die voor de economische ontwikkeling van Limburg nefast is. “Een beter aanbod van opleidingen in Limburg is dan ook nodig. Regionaal ingebedde campussen bieden een grote meerwaarde voor grensregio's, zeker als ze samenwerken met lokale bedrijven en publieke diensten zoals de zorgsector. West-Vlaanderen bewijst dat het kan. Het West-Vlaamse hoger onderwijs kreeg het laatste decennium heel wat extra opleidingen. Helaas zien we dat het Limburgse hoger onderwijs bij de aanvraag van nieuwe opleidingen vaak aan het kortste eind trekt. Dat moet veranderen”, besluit Beckers.