Persberichten
dinsdag, 31 jan 2023

Vlaams Belang wil bijkomende kentekenplaten afschaffen 

Het Vlaams Belang heeft in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel ingediend om de bijkomende kentekenplaten “Hof”, “A”, “E” en “P” af te schaffen. “Speciale bijkomende kentekenplaten voor zogenaamde hoogwaardigheidsbekleders zijn gewoon niet meer van deze tijd”, zegt partijvoorzitter Tom van Grieken, die tevens hoofdindiener van het wetsvoorstel is. “Zij hebben geen enkel nut, leiden enkel tot nodeloze profileringsdrang en vergroten de kloof met de burger.” 

Er bestaan verschillende categorieën van kentekenplaten: de gewone kentekenplaat, de tijdelijke voor tijdelijk verblijf, de tijdelijke voor export, de diplomatieke kentekenplaat, de commerciële kentekenplaten, enzoverder. Daarnaast bestaan er ook de zogenaamde ‘bijkomende kentekenplaten’. Er zijn de zogenaamde ‘Hof’-platen die enkel een cijfer bevatten en voorbehouden zijn aan de leden van het Koningshuis. Daarnaast zijn er ook de bijkomende kentekenplaten “A”, “E” en “P” voor regerings- en parlementsleden en anderen zoals ministers van Staat, vertegenwoordigers van de Hoge Magistratuur en provinciegouverneurs. De kentekenplaten met een bijzonder opschrift worden enkel uitgereikt op basis van een bijkomende aanvraag tot inschrijving of herinschrijving van een voertuig dat reeds een gewone kentekenplaat of een “CD”- kentekenplaat draagt.

“Speciale bijkomende kentekenplaten voor zogenaamde hoogwaardigheidsbekleders zijn gewoon niet meer van deze tijd, leiden enkel tot nodeloze profileringsdrang en vergroten de kloof met de burger” 

Het Vlaams Belang heeft nu een wetsvoorstel ingediend om het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen dat de materie regelt, aan te passen om zo de bijkomende kentekenplaten af te schaffen. “Speciale bijkomende kentekenplaten voor zogenaamde hoogwaardigheidsbekleders zijn gewoon niet meer van deze tijd”, zegt Van Grieken. “Zij hebben geen enkel nut, leiden enkel tot nodeloze profileringsdrang en vergroten de kloof met de burger. Iedereen is nochtans gelijk voor de wet.” 

Bovendien leidt dit systeem ook tot praktijken waarbij parlementsleden via een roterend systeem op hetzelfde moment twee verschillende nummerplaten op hun wagen monteren. “Dit is uiteraard verboden aangezien het Koninklijk Besluit duidelijk stelt dat ‘De tenaamgestelde van een dubbele inschrijving kiest welke van beide kentekenplaten hij op zijn voertuig bevestigt’”, aldus Van Grieken.