Persberichten
dinsdag, 10 mrt 2020

Vlaams Belang wil bindende taaltesten in het kleuteronderwijs

Vlaams Belang eist dat er dringend werk wordt gemaakt om deze onrustwekkende cijfers terug te dringen. Gisteren publiceerde Statistiek Vlaanderen nieuwe cijfers rond de kennis van onze moedertaal in het onderwijs. Hierin blijkt dat vorig schooljaar maar liefst 24 procent van de kleuters en 21 procent van de lagereschoolleerlingen een andere taal spreekt thuis. “Wij roepen onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) op om bindende maatregelen op te stellen om het Nederlands in onze scholen te beschermen en te verankeren”, zo reageert Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang). “Ik zal de minister hierover dan ook woensdag in plenaire vergadering interpelleren.” De partij stelt voor om bindende taaltesten te organiseren in het basis- en zelfs in het kleuteronderwijs.

De aanhoudende immigratie kent haar uitwerking in het Vlaamse onderwijs. Meer en meer kinderen die op de Vlaamse schoolbanken les volgen, spreken geen Nederlands thuis. Statistiek Vlaanderen toonde aan dat 1 op 4 kleuters anderstalig is, in de lagere school is dit 1 op 5. In vergelijking met tien jaar geleden betekent dit een stijging met 50 procent voor het kleuter- en 75 procent voor het lager onderwijs. Nochtans is Nederlands spreken thuis een goeie voorspeller van maatschappelijk en schools succes.

Vlaams Belang wil Weyts helpen om bindende taaltesten op te leggen in basis- en kleuteronderwijs

“Op een kleuterklasje van 20 leerlingen betekent het dus dat je als kleuterleider gemiddeld 5 kleuters hebt die geen Nederlands kennen”, klaagt Beckers aan. “Maar hoe kunnen onze leerkrachten bij die leerlingen ontwikkelingsdoelen realiseren als de ene bijvoorbeeld vooral Arabisch spreekt, de andere Perzisch en nog een andere Somalisch? Als kennis van het Nederlands niet aanwezig is als basis, is het niet verwonderlijk dat die kinderen al vanaf het begin een leerachterstand oplopen.” Maar volgens Vlaams Belang is deze evolutie ook voor de autochtone leerlingen schadelijk. “Alle extra tijd en moeite die je als onderwijzer moet spenderen aan je Nederlandsonkundige kinderen, kun je niet spenderen aan de Vlaamse leerlingen. Zeker voor kinderen die vanwege leerstoornissen nood hebben aan extra zorg en begeleiding is dit nog eens extra nadelig.”
 
Minister Weyts kondigde al aan dat hij over twee jaar taalscreenings zou invoeren voor alle 6-jarigen in het Vlaamse kleuteronderwijs. Deze screenings hebben echter geen bindend karakter. “Voorlopig zouden deze screenings enkel dienen ter monitoring en eventuele remediëring, maar hierover is nog bitter weinig concreet uitgewerkt. In de commissievergadering van vorige week merkten we duidelijk dat de Vlaamse regeringspartijen hierin niet overeenkomen. Vooral CD&V en Open Vld liggen dwars. Zij willen geen bindende gevolgen”, verklaart Beckers ten slotte. “Het Vlaams Belang wil echter wel direct taaltesten laten invoeren voor kleuters. Wij kunnen Weyts in deze kwestie dus gerust de hand reiken. Samen zouden we werk kunnen maken van een degelijk taalbeleid in onze scholen dat het Nederlands als absolute norm vooropstelt, al vanaf de kleuterklas.”