Persberichten
dinsdag, 10 nov 2020

Vlaams Belang wil blijvend hoofddoekenverbod bij Brusselse ambtenaren

Het Vlaams Belang vroeg in de commissie Binnenlandse Zaken dinsdag dat de Brusselse Gewestregering een standpunt inneemt om de neutraliteit van de ambtenaren in de gemeenten te helpen waarborgen. In verschillende Brusselse gemeenten wordt immers een debat gevoerd om het hoofddoekenverbod niet langer te handhaven. Brussels minister Bernard Clerfayt (DéFI) durfde echter geen positie innemen. “Gemiste kans”.

In het merendeel van de Brusselse gemeenten is reeds lang een arbeidsreglement in voege dat het openlijk dragen van religieuze en politieke tekens verbiedt. Dit wordt echter in vraag gesteld door - vooral - linkse actoren en partijen. Eerder hield het Vlaams Belang een pleidooi voor een gewestelijke regeling die dit principe beschermt. Tegenstanders schermen echter met een rapport van Unia dat de verplichting tot neutraliteit relativeert. Brussels minister Bernard Clerfayt (DéFI), bevoegd voor het toezicht op de gemeenten, wil zich aan de kwestie niet verbranden en beperkte zich tot een verklaring dat hij de situatie bij de gemeenten zal opvolgen.

Lootens-Stael (Vlaams Belang) over hoofddoekenverbod bij ambtenaren: "Unia moet de wetten niet naar de eigen activistische hand zetten”

Voor fractievoorzitter van Vlaams Belang in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael bleef dit antwoord te veel op de vlakte. Lootens-Stael sprong in de bres voor het handhaven van de verplichte neutraliteit en pleitte voor een initiatief van de minister richting federale regering om het hoofddoekenverbod te blijven handhaven. “Wanneer de minister wil dat deze kwestie in elk Gewest op dezelfde wijze wordt aangepakt dan vragen wij van hem een initiatief om dit op de federale regeringstafel te leggen zodat we dit debat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen afronden.“

Lootens-Stael haalde ook uit naar Unia, de openbare instelling die discriminatie moet tegengaan. “Deze instelling houdt zich te vaak bezig met vermeend racisme en laat zich in dit debat meeslepen door islamisten met een eigen agenda onder het voorwendsel discriminatie te bestrijden”, aldus de Brusselse Vlaams Belang-fractieleider. “Het gaat te ver wanneer men meent onze wetten op een activistische manier naar eigen hand te moeten zetten.”

Ook opmerkelijk: Brussels parlementslid Fouad Ahidar (sp.a-one.Brussels) zag met een emotionele uitval in de opmerkingen van een aantal collega’s over islamisme een persoonlijke aanval op alle moslims. “De opmerkingen van Ahidar waren compleet misplaatst en de man viel volledig uit zijn rol”, bekritiseerde Lootens-Stael.