Nieuws
maandag, 20 dec 2021

Vlaams Belang wil btw op groenten en fruit naar 0% brengen

De ministers van Financiën van de EU hebben onlangs een akkoord bereikt om de huidige regels inzake btw-tarieven voor goederen en diensten te actualiseren. “Het Vlaams Belang zal alvast werk maken van een wetsvoorstel om de btw op groenten en fruit naar 0% te brengen” zo laat volksvertegenwoordiger en begrotingsspecialist Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) weten.
 
In het door de EU onderhandelde akkoord staat te lezen dat de lidstaten in de toekomst een verlaagde btw zouden kunnen toepassen op “producten en diensten die de volksgezondheid beschermen, goed zijn voor het milieu (…) Zodra de regels van kracht worden, kunnen de lidstaten voor het eerst ook vrijstelling van btw verlenen voor bepaalde goederen en diensten die worden geacht in basisbehoeften te voorzien.

“Gezonde voeding, in casu groenten en fruit, vallen voor ons onder de noemer ‘basisbehoefte’

“Groenten en fruit zijn net twee productgroepen bij uitstek die de volksgezondheid beschermen”, zo verklaart Vermeersch het standpunt van het Vlaams Belang. Daarom pleit de Vlaams-nationalistische partij dan ook onomwonden voor een 0% btw-tarief voor groenten en fruit.

Want naast het argument van de volksgezondheid zijn er nog tal van andere voordelen aan verbonden, zo zegt Vermeersch. “De groenteteelt in openlucht is vooral terug te vinden in West-Vlaanderen, de groenteteelt onder glas in de provincie Antwerpen, de fruitteelt vooral in Limburg en de sierteelt vooral in Oost-Vlaanderen. Een nultarief voor btw op groenten en fruit kan enkel maar een enorme stimulans zijn voor onze Vlaamse producenten.” Daarnaast wijst het Vlaams Belang ook op het feit dat zo een nultarief enkel maar gunstige gevolgen kan hebben op het onder controle houden van de inflatie, die de jongste maanden lijkt te ontsporen.

Het Vlaams Belang zal dan ook van zodra de EU het licht op groen zet een wetsvoorstel indienen om de btw op groenten en fruit naar 0% te brengen.