Persberichten
vrijdag, 12 feb 2021

Vlaams Belang wil drastische daling kost digitale kopie gerechtelijke dossiers: “Justitie moet voor iedereen betaalbaar zijn”

Strafdossiers moeten zo snel als mogelijk volledig digitaal geconsulteerd kunnen worden en de kost voor digitale inzage in het strafdossier dient in verhouding te staan tot de werkelijke kost ervan. Dat zegt het Vlaams Belang. Vandaag is dat niet het geval echter en kan de kostprijs oplopen tot 1.450 euro. Kamerlid Marijke Dillen (Vlaams Belang) stelde hierover parlementaire vragen aan Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld), die niet anders kon dan het Vlaams Belang-Kamerlid over de hele lijn gelijk te geven.

Momenteel kunnen advocaten en burgers hun dossier digitaal inkijken ter griffie van de raadkamer, maar die procedure is bijzonder omslachtig. Er zijn vaak lange wachttijden, computers zijn er met de regelmaat van de klok defect, en wie een ‘printje’ wil, moet met zijn smartphone foto’s van het computerscherm nemen. Op pertinente vragen hierover van Dillen, gaf de minister toe dat het huidige systeem inderdaad verre van efficiënt is, en beloofde hij nog dit jaar een oplossing.

Ten tweede is er het probleem van de kost van een digitale kopij van het strafdossier. “Reeds in 2017 beloofde toenmalig Justitieminister Koen Geens (CD&V) dat een kopie van het strafdossier gratis moest worden. Drie jaar later is daar nog niets van in huis gekomen, en moeten burgers tot 1.450 euro ophoesten om hun eigen dossier te kunnen inkijken. Dat is onaanvaardbaar.” zegt Dillen.

Het Vlaams Belang heeft in de Kamer dan ook een Motie ingediend waarin gevraagd wordt om de prijs van het ter beschikking stellen van een digitale kopie te beperken tot de reële kost ervan. “Maar alhoewel minister Vincent Van Quickenborne in commissie duidelijk stelde dat hij volledig akkoord was met deze zienswijze, was het zijn eigen partij die bij monde van Kamerlid Patrick Dewael (Open Vld) een tegenmotie indiende om dit voorstel te verwerpen. Onbegrijpelijk!”, aldus nog Dillen.