Persberichten
woensdag, 06 mrt 2024

Vlaams Belang wil extra aanwervingen en middelen voor Brusselse vredegerechten

Foto: iStock. Vlaams Belang wil extra aanwervingen en middelen voor Brusselse vredegerechten

In Brussel is er een nijpend tekort aan vrederechters, die bovendien onvoldoende ondersteund worden en onder verre van ideale omstandigheden moeten werken. Deze conclusies kwamen naar voren tijdens een hoorzitting gisteren in de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. "Er is dringend behoefte aan extra aanwervingen en een betere organisatiestructuur, zonder afbreuk te doen aan de tweetaligheid van de Brusselse vrederechters", concluderen Vlaams Belang-parlementsleden Dominiek Lootens-Stael en Marijke Dillen.

Minstens twee, mogelijk zelfs drie vredegerechten zullen in september moeten sluiten wegens het ontbreken van een rechter, zo waarschuwden de voorzitters van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel enkele weken geleden in een brief aan minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open Vld). "Dit zal dramatische gevolgen hebben voor de rechtzoekenden, vaak de meest kwetsbaren in onze samenleving," aldus de brief. Die bezorgdheid werd gisteren nog eens benadrukt in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

“Er is dringend nood aan bijkomende vrederechters voor Brussel, desnoods via detachering”, zegt Brussels fractievoorzitter Lootens-Stael. “Bovendien moet het beroep aantrekkelijker gemaakt worden via een betere verloning en betere werkomstandigheden.” Het Vlaams Belang pleit voor een betere beleidsstructuur, de aanwerving van extra griffiepersoneel en referendarissen voor de Brusselse vredegerechten. Maar ook de meer dan abominabele huisvesting van de vredegerechten moet volgens Lootens-Stael aangepakt worden.

“Tweetaligheid vrederechters moet gegarandeerd blijven!”

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers zal Dillen hierover dan ook minister Van Tigchelt interpelleren. “Toen het Vlaams Belang in september 2021 zijn voorganger Vincent Van Quickenborne (Open Vld) hierover ondervroeg, beloofde deze spoedig beterschap”, aldus Dillen. “De vacatures voor de vrederechters in Brussel zouden systematische opnieuw gepubliceerd worden tot ze opgevuld zijn, stelde Van Quickeborne toen. Het bleef helaas voor de zoveelste maal bij aankondigingspolitiek.” Toenmalig minister Van Quickenborne beloofde in september 2021 ook de aanwerving van overkoepelende hoofdgriffiers, én de poolvorming van vredegerechten. “Helaas maakte Van Quickenborne ook daar zijn naam als ongekroonde koning van de aankondigingspolitiek waar”, stelt Dillen.

Vanuit Franstalige hoek wordt het gebrek aan vrederechters misbruikt om opnieuw te pleiten voor het versoepelen van de tweetaligheidsvereisten door voor te stellen een pool van drie rechters te vormen, waarbij niet alle rechters tweetalig hoeven te zijn. “Onaanvaardbaar voor het Vlaams Belang”, zegt Lootens, die zich daarin gesteund voelt door de Nederlandstalige stafhouder. “Tweetaligheid is een absolute minimumvereiste om de toegankelijkheid van vrederechters te kunnen blijven garanderen.”