Nieuws
dinsdag, 23 aug 2022

Vlaams Belang wil filmen van verkeersslachtoffers strafbaar stellen

Een 50-tal bestuurders die beelden hebben gemaakt van een dodelijk verkeersongeval zullen allemaal een proces-verbaal krijgen. “Dit soort gedrag achter het stuur is niet alleen respectloos, maar ook levensgevaarlijk”, zegt Kamerlid Frank Troosters (Vlaams Belang), die hier eerder deze zomer een wetsvoorstel over indiende. “Volgens ons zou het filmen en verspreiden van gemaakte beelden van verkeersslachtoffers strafbaar moeten zijn.”

Een 50-tal bestuurders die met hun gsm beelden gemaakt hebben van het dodelijke verkeersongeval op de E40 ter hoogte van Groot-Bijgaarden, zullen allemaal een proces-verbaal krijgen wegens gebruik van de gsm achter het stuur en het in gevaar brengen van de andere weggebruikers (doordat ze bij het filmen geen oog meer hadden voor de rijbaan en het hen omringende verkeer). Dat laat het parket van Halle-Vilvoorde weten. De filmende bestuurders reden in de richting van Gent, de rijrichting die steeds was opengebleven voor het verkeer.Dit gedrag getuigt van een totaal gebrek aan respect voor de betrokken slachtoffers, en vormt anderzijds een groot gevaar voor de verkeersveiligheid, zo zei procureur des Konings Ine Van Wymersch. Het Vlaams Belang is het hiermee eens.

“Beelden van verkeersslachtoffers verspreiden, mag niet onbestraft blijven”

“Vorige maand hebben we hieromtrent nog een wetsvoorstel ingediend waarbij de inhoud gelijklopend is aan de visie van het parket, maar waarbij er een aparte strafbaarstelling wordt in het leven geroepen met daaraan gekoppeld zwaardere sancties”, zegt Troosters. “Naar buitenlands voorbeeld zouden deze inbreuken moeten kunnen bestraft worden met een gevangenisstraf vanaf drie maanden en een geldboete van 500 tot 2.500 euro, of met één van deze straffen alleen.”

“Niet alleen zorgen de makers van beelden van verkeersslachtoffers er maar al te vaak voor dat door hun acties de verkeersveiligheid in het gedrang wordt gebracht, bovendien tast de verspreiding van deze beelden de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer aan”, aldus Troosters. “Bijkomend getuigt het maken van foto’s en/of filmbeelden van slachtoffers van verkeersongevallen van weinig respect ten aanzien van het slachtoffer en diens familie en/of nabestaanden.”