Nieuws
maandag, 18 sep 2023

Vlaams Belang wil geen asielzoekers overnemen van Italië: “Fort Europa nodig”

De voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von der Leyen roept de Europese lidstaten op om meer asielzoekers over te nemen van Italië. Zo wil ze het herverdelingssysteem van de EU nieuw leven inblazen. “Bij een dijkbreuk moeten we het water niet evenredig verdelen, maar de stroom stopzetten”, aldus Europees Parlementslid Tom Vandendriessche.

De voorbije dagen kwamen er duizenden migranten aan op het eiland Lampedusa. Daar presenteerde Von der Leyen haar plan om de migratiecrisis aan te pakken. Onder andere met een oproep aan de andere lidstaten om meer asielzoekers van Italië over te nemen via het vrijwillige solidariteitsmechanisme. “Bijna elke lidstaat heeft al lang de grenzen van de maximale capaciteit ruim overschreden”, aldus Vandendriessche. “De grenzen moeten gesloten worden, in plaats van gevolgen te proberen managen.”

Om die herverdeling dwingender te maken, lanceerde de Commissie in 2020 haar Migratiepact. De onderhandelingen daarover met het Europees Parlement en de Raad zijn nu volop aan de gang. “Het EU-migratiepact is een zelfmoordpact”, zegt Vandendriessche. “Er worden zelfs nieuwe migratiewegen gecreëerd. Meer legale migratie, en een herverdeling van de onafgebroken stroom aan asielzoekers.”

“De grenzen moeten gesloten worden, in plaats van gevolgen te proberen managen”

In de eerste helft van 2023 werden er al 519.000 asielverzoeken ingediend in de EU. Daarmee stevenen we af op een absolute recordhoogte. Om die instroom te stoppen stelt Vandendriessche verschillende maatregelen voor. “Eerst en vooral moet de opvang in eigen regio gebeuren”, aldus het Europees Parlementslid. “Dat moet een absoluut kernbeginsel in het asielrecht zijn. Daarenboven moeten de grenzen worden gesloten en pushbacks gelegaliseerd worden. Nu worden we overspoeld door gelukszoekers, die geen enkel recht op bescherming hebben en nadien in de illegaliteit belanden.”

Tot slot wil Vandendriessche dat handel en ontwikkelingshulp eindelijk geïnstrumentaliseerd wordt in de strijd tegen de migratie-invasie. “Wie zijn verplichtingen inzake terugkeer van eigen onderdanen niet nakomt, moet financieel worden drooggelegd. Al die herkomstlanden ontvangen gulzig het EU-geld, maar nemen hun verantwoordelijkheid niet op. Die praktijk moet stoppen.”