Nieuws
zaterdag, 29 mei 2021

Vlaams Belang wil “geen Calais aan onze kust”

“Gisteren werden aan de Vlaamse kust opnieuw transmigranten aangetroffen die de oversteek wilden maken naar Groot-Brittannië” zegt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “Het is een fenomeen dat bij ongewijzigd beleid alleen nog maar dreigt toe te nemen”

De zogenaamde Kanaalroute zit al sinds 2018 in de lift en vormde de reden waarom Frankrijk en Groot-Brittannië eind vorig jaar een akkoord sloten om – onder meer door een verdubbeling van het aantal patrouilles aan de kusten en de inzet van drones – de oversteek van het Kanaal totaal onuitvoerbaar te maken. “Uit het antwoord op een vraag van het Vlaams Belang bleek echter dat België niet bij dit akkoord was betrokken”, aldus Van Langenhove.

“Net zoals federaal magistraat mensensmokkel Ann Lukowiak hebben wij ervoor gewaarschuwd dat het probleem zich naar onze kust kan verplaatsen”

“Wat evenmin helpt, is het feit dat, in schril contrast met de verdubbeling van het aantal patrouilles aan de Franse kustlijn, onze politiediensten compleet onderbemand zijn”, vervolgt Van Langenhove. “Een bijkomend probleem is en blijft uiteraard het falende uitwijzingsbeleid.” Zoals bekend, krijgt het overgrote deel van de opgepakte transmigranten gewoon een papiertje in de handen gedrukt met daarop het vriendelijke verzoek het land te verlaten. “Slechts een minderheid van de opgepakte transmigranten wordt effectief het land uitgezet. Ofwel wegens het blijvende en nijpende tekort aan plaatsen in de gesloten terugkeercentra, ofwel omdat er geen terugnameakkoorden bestaan met de landen van herkomst.”

Last but not least blijft het feit dat er nog steeds geen sprake is van een geloofwaardig beleid om de illegale immigratie naar Europa een halt toe te roepen. “Terwijl alles in het werk wordt gesteld om de illegale migratie vanuit de EU naar Groot-Brittannië te beletten, zit de illegale migratie vanuit Afrika en Azië naar onze kust en naar de EU opnieuw in de lift”, besluit Van Langenhove. “Wie de gevaarlijke en illegale oversteek van de Noordzee duurzaam wil tegengaan, zal ook de even gevaarlijke en illegale oversteek van de Middellandse Zee moeten indammen.”