Nieuws
donderdag, 15 sep 2022

Vlaams Belang wil grondige doorlichting Centrum voor Islamonderwijs

Naar aanleiding van de intrekking van de erkenning van de Moslimexecutieve door minister Van Quickenborne eist het Vlaams Belang dat de Vlaamse regering meteen ook een onderzoek start naar de gelieerde vzw Centrum voor Islamonderwijs. “Een externe audit moet duidelijk maken in hoeverre het wanbeheer en de buitenlandse inmenging ook binnen deze onderwijsinstantie vervat zit”, zegt Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder. Ook de inhoud van de islamlessen moet eindelijk eens onder de loep worden genomen door een onafhankelijke instantie.”

Federaal minister van Justitie Van Quickenborne wil de erkenning van de Moslimexecutieve (EMB) als het vertegenwoordigende orgaan van de moslims definitief intrekken. Dit heeft voorlopig geen invloed op de islamlessen in het leerplichtonderwijs. Sinds 2018 fungeert de vzw Centrum voor Islamonderwijs (CIO) onder toezicht van de executieve als erkende instantie van het islamitisch godsdienstonderwijs. Eind 2023 loopt de huidige erkenning van het CIO af en moet de erkende instantie voor de islam een nieuwe bevoegde onderwijsinstantie aanduiden. Bij gebrek aan erkende instantie zou men vanaf 1 januari 2024 geen instantie voor onderwijs kunnen aanstellen.

“Waarom zou het Islamonderwijs, dat geregeld werd door de EMB, wel proper zijn?”

Gezien de grote verwevenheid tussen de EMB en het CIO eist het Vlaams Belang dat de Vlaamse overheid nu meteen ook een grondige doorlichting uitvoert van de organisatie en werking bij het CIO. Tot en met juni werden beide organisaties immers geleid door dezelfde persoon Mehmet Üstün, die ook voorzitter is van een moskee in Heusden-Zolder die aan extremisme wordt gelinkt en al verschillende malen in opspraak is gekomen. “Het is vrij eigenaardig dat de federale minister de erkenning van de EMB als overkoepelend orgaan intrekt wegens administratief wanbeheer, tekortschietende transparantie en buitenlandse inmenging, maar dat er bij het CIO geen vuiltje aan de lucht zou zijn”, zegt Slagmulder. “Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dient hier zijn verantwoordelijkheid te nemen.”

Er loopt veel mis in het islamonderwijs in onze Vlaamse scholen. Zeer weinig islamleraren hebben een vereist diploma; in het lager onderwijs gaat het maar om 1 op de 10 leraren. Vorig jaar bracht een PANO-reportage nog aan het licht dat in bepaalde scholen van het officieel onderwijs handboeken en zelfs leerplannen gebruikt worden die rechtstreeks afkomstig zijn van het Turkse Diyanet-ministerie van Religieuze Zaken en dus een pro-Erdogan-agenda nastreven. Veel ander lesmateriaal vertrekt vanuit een letterlijke interpretatie van de koran en een strikte beleving van de islam. Het Vlaams Belang is tout court tegen het Islamonderwijs en de nefaste invloed ervan. “Volgens ons leidt dit immers tot het propageren van waarden en normen die haaks staan op onze Europese samenleving”, besluit Slagmulder. “Daarom ijveren wij ook voor een extra extern onafhankelijk controlerend orgaan op de inhoud van het Islamonderwijs, want nu is het CIO hierin zowel betrokken partij als rechter.”