Nieuws
dinsdag, 20 sep 2022

Vlaams Belang wil hogere nationale minimumlonen

Tijdens de laatste plenaire zitting in het Europees Parlement, vond vorige week een stemming plaats over minimumlonen. Volgens het Vlaams Belang zijn minimumlonen evenwel een strikte aangelegenheid van de nationale lidstaten. Zo wil het Vlaams Belang de nettominimumlonen met minstens 5 procent laten stijgen als antwoord op de krapte op de arbeidsmarkt. “Toestemming van de EU hebben we daar niet voor nodig en wijzen we resoluut af.“ De partij zal daarom in de Kamer een interpellatie indienen die vraagt om hogere minimumlonen mogelijk te maken. “Dan wordt het tijd voor de zogenaamd sociale partijen om kleur te bekennen.”

Inzake minimumlonen bengelt dit land niet zoals gewoonlijk onderaan bij de slechtste leerlingen van de EU-klas. Integendeel, we hebben de tweede hoogste nettominimumlonen. Maar in tegenstelling tot regeringspartijen Vooruit en Groen - die in de mogelijkheid zijn om deze minimumlonen via hun federale hefbomen aan te passen - zijn we echter niet tevreden met enkel deze toppositie op zich.

Dat komt omdat minimumlonen relatief moeten zijn ten aanzien van de socio-economische situatie van een lidstaat enerzijds en anderzijds moeten worden bepaald door een nationale democratie en context zoals ons sociaal-overleg-model. “In Vlaanderen hebben we bijvoorbeeld geen tekort aan jobs, maar aan kandidaten”, aldus Kamerlid Hans Verreyt. “Werken moet dus meer opbrengen als we hier een antwoord op willen leveren.”

Minimumlonen moeten we zelf kunnen bepalen

“En beslissen of onze minimumlonen adequaat zijn, kunnen we zelf”, voegt Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) toe. “We hoeven daarvoor niet naar andere landen zoals bijvoorbeeld Bulgarije of Roemenië te kijken. Evenmin dienen we deze beoordeling in handen van niet-verkozen EU-bureaucraten te leggen die de plak trachten te zwaaien vanuit hun ideologische, globalistische ivoren toren.”

Wat het Vlaams Belang wil voor dit land is helder en concreet: “Onze minimumlonen zijn niet toereikend”, besluit Tom Vandendriessche. “Wij pleiten voor een verhoging van de Vlaamse minimumlonen met minstens 5%, want werken loont te weinig - zeker in bepaalde laaggeschoolde jobs. Er moet ook dringend een lagere belasting komen op arbeid, want in België is deze absurd hoog. Ook dit zorgt voor een te kleine kloof tussen werkloosheid en werk. De belastingvrije som moet opgetrokken worden naar 12.500 euro en de tweede belastingschijf moet van 40% naar 30%. Dat levert werkende Vlamingen al snel 150-200 euro netto meer op per maand.”

“Zowel deze te hoge lasten op arbeid als de grenzen van het minimumloon worden federaal bepaald”, voegt Verreyt toe. “In plaats van hoog van de EU-toren te blazen, kunnen federale regeringspartijen Vooruit en Groen hier vandaag al werk van maken. Waar wachten ze dus eigenlijk op? Het Vlaams Belang zal alvast in de Kamer een interpellatie indienen met een motie van aanbeveling aan de regering om de nationale minimumlonen op te trekken - dan wordt het tijd voor de zogenaamde sociale partijen om kleur te bekennen.”