Nieuws
dinsdag, 01 sep 2020

Vlaams Belang wil juni-vervangingen in secundair onderwijs verankeren

Vlaams Belang wil het vervangen van leraren in de maand juni blijvend mogelijk maken in de eerste graad van de B-stroom en in het buitengewoon secundair onderwijs. Vorig schooljaar werden juni-vervangingen vanwege de coronacrisis tijdelijk mogelijk gemaakt. Dit jaar dooft die regeling uit, maar Vlaams Parlementsleden Roosmarijn Beckers en Jan Laeremans (beiden Vlaams Belang) dringen er bij Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op aan deze maatregel permanent uit te rollen.

In het secundair onderwijs zijn normaliter geen vervangingen toegestaan tijdens de maand juni. Dit betekent dat afwezige personeelsleden van wie de afwezigheid op of na 1 juni start, niet vervangen kunnen worden bij een afwezigheid van tien of meer werkdagen. De reden daarvoor is dat tijdens de maand juni in het secundair onderwijs voornamelijk examens plaatsvinden en het daarom minder noodzakelijk is om die leerkrachten te vervangen. Maar door de coronacrisis en de algemene scholenlockdown tussen maart en mei stemde het Vlaams Parlement een decreetwijziging die dit soort vervangingen in juni 2020 uitzonderlijk wel mogelijk maakte. Nu een nieuw schooljaar van start gaat, wil Vlaams Belang dit permanent invoeren.

Vlaams Belang haalt onderwijsmogelijkheden aan: “Iedere gemiste les is er een te veel, behoud nieuwe juni-regeling”

Specifiek wil het Vlaams Belang de maatregel behouden voor bepaalde segmenten van het secundair onderwijs. “De normale regeling gaat er van uit dat men in juni in het secundair onderwijs bijna enkel bezig is met examens en klassenraden”, verklaart Beckers. “De realiteit is echter dat veel scholen, al dan niet afhankelijk van de studierichting, niet meer met examens maar met permanente evaluatie werken. Zeker in de B-stroom van de eerste graad.” In deze richtingen zitten tevens meer leerlingen die cognitief zwakker scoren, kampen met leerstoornissen of minder sociaal competent zijn. “Voor hen is het zeker belangrijk dat als een leerkracht in juni uitvalt, ze niet zomaar in de studiezaal gedropt worden. Iedere gemiste les is er een te veel.

Volgens het Vlaams Belang is de regeling dan ook minstens even belangrijk voor het buitengewoon secundair onderwijs. “Uit gesprekken met mensen die in zulke scholen werken, weet ik dat ze daar het hart vasthouden wanneer een leerkracht in juni door ziekte of zwangerschap uitvalt, vertelt ook Laeremans. Zeker in OV1 of OV2 kan je de leerlingen onmogelijk alleen aan een tafeltje zetten om een opdracht te laten maken. Op zulke momenten moeten alle collega’s bovenop de eigen lesuren bijspringen, en dit in een werkomgeving die sowieso al zeer veeleisend is.”

Minister Weyts verklaarde eerder in een antwoord op een schriftelijke vraag de resultaten van de bevraging omtrent de uitzonderingsmaatregel af te wachten. Er zijn voorlopig geen plannen om deze voort te zetten, zo stelde hij.