Nieuws
donderdag, 12 nov 2020

Vlaams Belang wil malaise bij Fonds voor Medische Ongevallen stoppen met 3 voorstellen

Voor het Vlaams Belang is het Fonds voor Medische Ongevallen een zoveelste federale instelling die belastinggeld opsoupeert maar geen meerwaarde biedt. ”Het Fonds zou zorgen voor minder gerechtelijke procedures na medische ongevallen”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe (Vlaams Belang). “Het zijn er meer geworden.” De partij legt drie concrete voorstellen op tafel om de malaise te stoppen.

Tien jaar geleden werd binnen het RIZIV het ‘Fonds voor de Medische Ongevallen’ opgericht. Bedoeling was enerzijds slachtoffers te adviseren over de aansprakelijkheid van zorgverleners, en anderzijds een aantal waarborgen te bieden voor schadevergoeding. “Heel nobel allemaal”, zegt Sneppe, “maar onderzoek van het Rekenhof toonde maanden geleden al aan dat deze doelstellingen absoluut niet gehaald worden.”

Sneppe: “Na tien jaar kun je niet meer spreken van beginnersfouten, alleen maar van een structurele malaise”

“Het Fonds moest zorgen voor een snellere afhandeling van de ongevallen, met minder rechtszaken”, vervolgt Sneppe. “Helaas is het tegenovergestelde het geval geweest. De schrijnende Pano-reportage van 11 november bevestigt dit, en kwam voor het Vlaams Belang niet als een verrassing. In 2018 werd reeds een audit gedaan, en deze zomer was er een rapport van het Rekenhof. Blijkbaar werd met de aanbevelingen nooit iets gedaan. Het is een verzorgingsstaat onwaardig.”

Dominiek Sneppe stelde hierover reeds vragen aan toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en deed dat nu opnieuw aan haar opvolger Frank Vandenbroucke (sp.a). “Het is echter nutteloos om een zoveelste keer samen te zitten om een plan van aanpak te bespreken. Het is nu tijd voor actie.”

Het Vlaams Belang heeft daarom drie constructieve voorstellen voorgelegd. Vooreerst moet een crisismanager aangesteld worden om de dienst efficiënt te doen werken. Vervolgens moeten alle dossiers heropend en geëvalueerd worden. En ten slotte wil de partij een verplichte bijdrage op alle polissen ‘medische aansprakelijkheid’ om zo te kunnen komen tot een regeling op basis van een foutloze aansprakelijkheid. “Deze foutloze aansprakelijkheid bestaat reeds in het kader van ongevallen met zwakke weggebruikers in de aansprakelijkheidsverzekering van motorrijtuigen”, besluit Sneppe. “We begrijpen ten zeerste dat de fout in veel gevallen moeilijk kan bewezen worden, zeker wanneer verschillende medici en personen belast met de verzorging tussenbeide komen. We willen deze categorie van de zorgsector dus niet viseren. Maar de slachtoffers en hun familie in de steek laten kan niet de bedoeling zijn.”