Nieuws
vrijdag, 08 jan 2021

Vlaams Belang wil nieuwe studie om impact van migratie op economie écht te onderzoeken

In november vorig jaar betwistte het Vlaams Belang de methodologie van een studie van de Nationale Bank van België (NBB) omdat ze onvolledig en inaccuraat was. Volgens die studie zou migratie een goede zaakzijn voor onze Vlaamse economie - maar het tegendeel is waar. Toch heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) geen intentie om een nieuwe, goede studie te bestellen. Dit blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Sam van Rooy (Vlaams Belang) afgelopen dinsdag in de commissie voor Algemeen Beleid en Financiën. “Die misleidende studie is indertijd besteld door N-VA-beleidsmakers Theo Francken en Johan Van Overtveldt, die daarmee een brevet van onvermogen hebben afgegeven. Wij eisen een volledige, niet-politiek correcte migratiestudie die specifiek is gericht op Vlaanderen.”

In een studie van de Nationale Bank van België (NBB) over de impact van migratie op de Belgische economie en financiën is geen generatierekening gebeurd, wat nochtans een internationaal erkende methode is. Hierdoor zijn de onderzoeksresultaten onvolledig en misleidend. Antropoloog en wiskundige Jan van de Beek, die gepromoveerd is op een onderzoek naar migratie en de impact op economie aan de Universiteit van Amsterdam, bevestigt dat een studie over de immigratiekost enkel correct is wanneer de berekening gebeurd over de hele levensloop van de immigranten, wat in de studie van de NBB niet gebeurd is.

Met de gegevens die in die studie van de Nationale Bank zitten, berekende expert Van de Beek dat een autochtoon, over zijn hele leven, de Belgische schatkist gemiddeld 63.000 euro oplevert, terwijl een allochtoon van de eerste generatie ons gemiddeld bijna 200.000 euro kost. Dat is dus 260.000 euro verschil. Een allochtoon van de tweede generatie kost ons nog altijd gemiddeld 83.000 euro. De tweede generatie doet het dus gemiddeld beter dan de eerste, maar kost nog altijd heel veel geld, wat mijlenver verwijderd staat van hetgeen een autochtoon gemiddeld opbrengt voor onze schatkist”, argumenteerde Sam van Rooy.

Voor het Vlaams Belang kan de onvolledige studie en misleidende conclusie over de economische impact van migratie niet door de beugel. Ik vraag de Vlaamse regering het initiatief te nemen om een dergelijke studie te bestellen die specifiek op Vlaanderen is gericht, vervolgt van Rooy. En dan zonder de politiek correcte misleiding die in de studie van de NBB zit. Inclusief dus generatierekening en inclusief álle kosten die asiel en migratie met zich meebrengen, onder meer op het vlak van illegaliteit, asielopvang, veiligheid, onderwijs en integratie. Minister-president Jambon weigerde echter op deze vraag in te gaan.