Nieuws
dinsdag, 16 mrt 2021

Vlaams Belang wil onderzoek naar woke-censuur in hoger onderwijs

De intolerante woke-cultuur manifesteert zich steeds meer in het internationale academische veld. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zet men daarom onderzoeksinitiatieven op om de invloed van deze cultuurmarxistische censuur aan universiteiten in te dijken. “Om de aanwezigheid en impact van woke- en cancelculture-propaganda in ons Vlaams hoger onderwijs in kaart te brengen en de academische vrijheid te garanderen, is ook hier een onafhankelijk onderzoek opportuun”, aldus Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). Uit het antwoord op zijn parlementaire vraag blijkt dat onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) dit onnodig acht.

De woke-cultuur in Europa is aan een opmars bezig. Woke is de extremere vorm van politieke correctheid en is afkomstig uit Amerikaanse universiteitscampussen. In de praktijk wordt het vooral gestuurd door extreemlinks militantisme. Het opzet is om burgers her op te voeden en door het uitoefenen van militante druk lesinhouden te veranderen en (zelf)censuur te bekomen. Ook in het Vlaamse hoger onderwijs begint deze beweging vaste voet te krijgen. 

“In de Verenigde Staten werden al talloze professoren en mediafiguren tot ontslag gedwongen. Discussies over politiek activisme en het boycotten van gastsprekers op universiteiten spelen daar al langer, en ondertussen ook steeds meer in Europa”, legde Slagmulder uit. Hij vroeg de minister van Onderwijs om in navolging van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk ook hier initiatieven te nemen: “De vrije meningsuiting dreigt steeds meer aan banden te worden gelegd en moet beschermd worden. Beleidsmakers moeten er dan ook alles aan doen om die vrije meningsuiting te blijven verdedigen.” Het Vlaams Belang wil daarom een onafhankelijke onderzoekscommissie om de impact te analyseren.

Onze hogeronderwijsinstellingen moeten onderwijs en onderzoek zonder partijdigheid verrichten onder het motto ‘durf denken’, dat komt nu door de woke- en cancelculture in het gedrang

De onderwijsminister nuanceerde het probleem echter en vond initiatieven niet nodig:  “Ik vertrouw erop dat hogescholen en universiteiten onregelmatigheden of censuur melden. Als die dat niet doen, hebben we altijd onze regeringscommissarissen, die desgevallend zaken kunnen onderzoeken en kunnen melden.” N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls trad de minister bij door te stellen dat het met het woke-activisme aan onze universiteiten “al bij al goed meevalt”. 

Terwijl in Frankrijk de regering het politieke activisme aan de universiteiten in kaart wil brengen om een beter beeld te krijgen van wat onder ‘academisch onderzoek’ valt en wat onder ‘militantisme’ of ‘opinie’ en het Verenigd Koninkrijk censuur op universiteiten wil aanpakken door de vrije meningsuiting wettelijk vast te leggen, blijft de Vlaamse regering dus passief. Nochtans zijn er ook al in eigen land getuigenissen over het toenemende intolerante linkse klimaat op onze universiteiten waarbij de minderheid van rechtse academici gediscrimineerd wordt en zij zich onder druk gezet voelen om hun mond te houden. 

“Ik roep u toch op om de vinger aan de pols te houden”, reageerde Slagmulder, “De cancelcultuur die in Europa en dus ook in Vlaanderen aan een opmars bezig is, moet zeker bestreden worden. De academische vrijheid moet gegarandeerd kunnen blijven. Dat betekent dat kritische vragen over alle denkbare onderwerpen gesteld moeten kunnen blijven worden, ook al zijn ze rechts of conservatief geïnspireerd, zonder dat een bepaald deel van het academisch personeel daardoor geïntimideerd wordt door hun linkse collega’s, wat blijkbaar in het verleden toch al gebeurd is.”