Persberichten
vrijdag, 09 jun 2023

Vlaams Belang wil openbare registers om politieke transparantie te versterken

Foto: Vlaams Belang. Vlaams Belang wil openbare registers om politieke transparantie te versterken

Het Vlaams Belang wil, naar Nederlands voorbeeld, een openbaar register invoeren waar parlementsleden alle geschenken en voordelen die ze naar aanleiding van hun mandaat ontvangen, moeten kenbaar maken. “Enkel meer transparantie kan het vertrouwen in de politiek herstellen”, zegt partijvoorzitter Tom Van Grieken die het voorstel indiende in de Kamer.

In Nederland bestaat een systeem waarbij de Griffie van de Tweede Kamer een register bijhoudt waarin Kamerleden de door hen ontvangen geschenken en voordelen met een hogere waarde dan 50 euro vermelden. Daarnaast houdt de Griffie een register bij van buitenlandse reizen waarvan vervoers- en verblijfskosten geheel of gedeeltelijk door derden worden betaald. Deze registers zijn openbaar en te raadplegen via de website van de Tweede Kamer. 

Het Vlaams Belang stelt nu voor om ook in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers zo’n systeem in te voeren. “De burger heeft het recht te weten van wie hun volksvertegenwoordigers naar aanleiding van hun mandaat geschenken ontvangen”, aldus Van Grieken die er sterk in gelooft dat het systeem kan leiden tot meer integriteit in de politiek. “Een register zorgt ervoor dat het risico afneemt dat geschenken worden gebruikt ter beïnvloeding van parlementsleden. Bovendien kunnen politici door te kiezen voor zo een systeem zelf bewijzen dat ze geen misbruik maken van hun mandaat om bepaalde gunsten te ontvangen.”