Persberichten
donderdag, 28 mei 2020

Vlaams Belang wil plan om lekken te dichten in plaats van verhoging watertarieven

Vlaanderen maakt een ernstige droogte mee, zo bleek onlangs ook uit een watertekort in Overijse. De Vlaamse regering overweegt nu om de waterprijs te verhogen. Het Vlaams Belang is het niet eens met deze piste, gezien de waterprijzen afgelopen jaren al flink stegen en “terwijl we al te veel belastingen betalen”. De partij wil wel nadenken over een lager volumetarief voor de kleinste verbruikers. “Op die manier is er een prijsmechanisme dat oververbruik tegengaat. Maar we moeten eerst en vooral structurele oplossingen aanboren.” De partij hekelt dat 20 procent van ons drinkwater verloren gaat door gebrekkige en verouderde infrastructuur en wil elke tariefwijziging koppelen aan een versneld plan om dit aan te pakken. 

De Vlaamse regering wil onder impuls van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de tarieven van drinkwater verhogen voor diegenen die bovengemiddeld verbruiken. Het Vlaams Belang wijst tariefverhogingen dan ook af en wijst erop dat de lasten in Vlaanderen en België al hoog zijn en de waterprijs door de vorige Zweedse regering al stevig is opgetrokken. De partij wil wel werk maken van lagere tarieven voor ondergemiddeld verbruik, zodat de globale belastingdruk zakt terwijl dit prijsmechanisme oververbruik kan tegengaan. Het Vlaams Belang wil dit echter koppelen aan structurele reparaties van de defecte waternetwerken.

Vlaams Belang vindt lekken aanpakken prioritair

“Een tariefdaling voor de kleinste verbruikers kunnen we bekijken, zolang er maar geen nieuwe taksen of prijsverhogingen komen”, vinden Leo Pieters en Sam Van Rooy, Vlaams Parlementsleden voor het Vlaams Belang. Door lagere prijzen wordt minder verbruiken dan gestimuleerd. “Maar dit mogen we niet doen zonder werk te maken van de grootste verkwister: de overheid zelf. Volgens informatie van Hydroscan lekt 20 procent van het Vlaamse drinkwater weg uit publieke leidingen. Er moét een plan komen om dit aan te pakken.” Pieters vroeg eerder ook al aan Demir om bedrijven een waterplan te laten opstellen bij droogtes, maar vond voorlopig geen gehoor.

Van Rooy diende vandaag in dit kader ook verschillende mondelinge vragen in bij Demir. “Wordt er aan de minister gerapporteerd hoeveel water er precies in Vlaanderen verloren gaat door lekkage? Indien ja, kloppen de cijfers die door Hydroscan naar voor worden geschoven en om hoeveel liter gaat het precies?”, zo vraagt de parlementariër onder meer, alsook: “Zal de minister ervoor zorgen dat tussen nu en x aantal jaren al die lekken gedicht zijn en het aantal liter water dat nog weglekt tot een minimum is herleid? Indien ja, hoe plant de minister dit te bereiken?” Van Rooy vroeg verder nog naar de stand van zaken rond investeringen en technologisch onderzoek naar aanvullende oplossingen, bijvoorbeeld rond ontzilting.