Persberichten
dinsdag, 15 aug 2023

Vlaams Belang wil referendum over EU-migratiepact

Het Vlaams Belang pleit voor een referendum over het EU-migratiepact. Ook Polen organiseert zo’n referendum in oktober. “Het enige dat het migratiepact zal teweeg brengen is meer migratie”, zegt voorzitter Tom Van Grieken. “Het is tijd dat men eindelijk eens de bevolking zelf aan het woord laat: willen zij meer of minder migratie?” 

In juni werd door een aantal lidstaten een akkoord gesloten over migratie. Het behelst onder meer een verplichte spreiding van asielzoekers. Het Vlaams Belang uitte hevige kritiek op het migratiepact. Volgens de partij zal het akkoord de migratie naar Europa alleen maar doen toenemen en focust het enkel op de creatie van meer legale paden voor migratie. “Al jarenlang faalt de EU erin de Europese buitengrenzen te beschermen”, zegt Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang). “Integendeel, de EU doet er net alles aan om miljoenen migranten aan te trekken en zegt ook openlijk dat het de richting van meer migratie uit wil. Ze willen illegale in legale migratie transformeren. Dat is eenvoudigweg doelbewuste omvolking en staat haaks op wat de bevolking vraagt.”

De Poolse regering tekende net als het Vlaams Belang steeds fel verzet aan tegen het EU-migratiepact. Ook andere lidstaten zoals Hongarije verzetten zich. Polen zal daarom gelijktijdig met de parlementsverkiezingen in het land op 15 oktober een referendum organiseren over onder meer de nieuwe migratieregels. “De Poolse regering geeft duidelijk aan dat ze echt wil luisteren naar de bevolking”, zegt Van Grieken. “In tegenstelling tot bij ons heeft men daar geen schrik van de mening van de kiezer. De federale Vivaldi-regering maakt op Europees niveau afspraken zonder dat de mening van de bevolking gevraagd wordt.” Het Vlaams Belang is al langer voorstander van meer directe democratie en wil ook in België een referendum over de Europese hervormingen.

“De federale Vivaldi-regering maakt op Europees niveau afspraken zonder dat de mening van de bevolking gevraagd wordt”

In België bestaat er weliswaar geen grondwettelijk kader voor een referendum op federaal niveau. De eerste en laatste keer dat een referendum werd georganiseerd was in 1950. De vraag of koning Leopold III mocht terugkeren als koning leidde tot zodanig grote verdeeldheid tussen Vlamingen en Franstaligen dat er sindsdien nooit meer een referendum werd georganiseerd. “Het is eigen aan de artificiële aard van dit land dat enkel de gedachte aan een simpel referendum al leidt tot angst”, zegt Van Grieken. “Het is nochtans de beste manier om de democratie te versterken en burgers effectief inspraak te geven in kwesties die sterk leven in de samenleving.”

Het Vlaams Belang roept daarom ook de Vlaamse regering op om “haar verantwoordelijkheid te nemen” indien de federale regering weigert een volksraadpleging te organiseren. “Het EU-migratiepact zal Vlaanderen hard treffen”, aldus Van Grieken. “De Grondwet creëert een duidelijk kader voor en gewestelijke volksraadpleging. Het wordt tijd dat Vlaanderen de bevoegdheden die het heeft ook echt benut.”