Nieuws
woensdag, 24 feb 2021

Vlaams Belang wil regelmatige opvolging doelstellingen Brussels veiligheidsplan

Na de voorstelling van het Brussels plan voor veiligheid (BPV) dinsdag voor de periode 2021-2024 bleven de parlementsleden van meerderheid en oppositie nog met vele vragen zitten. Voor het Vlaams Belang bleef vooral de vraag naar de politieke wil om dit effectief om te zetten op het terrein overeind. “Zal minister-president Rudi Vervoort (PS) voldoende politieke daadkracht tonen?”, vroeg fractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) zich luidop af. 

Verschillende Vlaamse partijen in de commissie Binnenlandse Zaken hadden heel concrete vragen over methodiek en doelstellingen bij de voorstelling van dit plan. De Franstalige fracties bleven eerder op de vlakte en hadden het liever over de relatie tussen politie en burger die moest aangepakt worden, daarbij verwijzend naar de onlangs goedgekeurde resolutie hierover. Diverse voorstellen, onder meer over opleiding van de politie, werden in het plan opgenomen. De onveiligheid voor vrouwen maar ook homokoppels in bepaalde wijken of buurten was een vaak aangesneden thema. “Nochtans is er onlangs ook een gewestelijk plan tegen agressie tegenover vrouwen voorgesteld, en we zien hiervan weinig concreet in het veiligheidsplan terug”, merkte Lootens-Stael op. 

Veel vragen rond veiligheidsplan onbeantwoord: Vlaams Belang vraagt om becijferde doelstellingen Brusselveiligheidsplan en mogelijkheid tot halfjaarlijkse evaluatie

Verder waren er nog op te helderen vragen over een eventuele gewestelijke aanpak van prostitutie, over de rol van het gewest in de mensenhandel en het gedogen en ondersteunen van de aanwezigheid van illegalen, de coördinatie met het federale veiligheidsplan dat op poten wordt gezet, de rol van een gewestelijke aankoopcentrale voor bodycams voor de politie, een gecoördineerde aanpak tegen fietsdiefstallen, de onveiligheid op het openbaar vervoer, de rol van clans in de drugshandel en andere vormen van banditisme, hoe worden politiezones maar ook de individuele agenten betrokken, aangesproken en geresponsabiliseerd in de concrete uitvoering van de doelstellingen Kortom voor de parlementsleden blijven er nog vele te beantwoorden vragen. 

Het is nu aan minister-president Vervoort om op de vragen te antwoorden en de verwachtingen rond het veiligheidsplan in te lossen. “Het Vlaams Belang heeft al heel lang gevraagd naar een Brussels minister bevoegd voor veiligheid die het beleid ter zake van A tot Z opvolgt  en op zijn verantwoordelijkheden kan worden aangesproken” benadrukt Lootens-Stael. “De regeringsleider heeft nu een deel van die bevoegdheid, maar hij blinkt niet uit in daadkracht en blijft zich vaak verstoppen achter burgemeesters en federale bevoegdheden. De administratieve voorbereiding van dit plan is goed, maar wij vragen vooral daadkracht om dit om te zetten op het terrein. Bovendien willen we concrete becijferde doelstellingen en halfjaarlijkse mogelijkheid om dit op te volgen.

Commissievoorzitter Guy Vanhengel (Open Vld) wil het voorstel van het Vlaams Belang voor een vastgelegde opvolgingsprocedure bespreken. De komende weken moeten de regeringsleider en de verantwoordelijken van Brussel Preventie & Veiligheid met de nodige antwoorden komen.