Persberichten
woensdag, 24 jun 2020

Vlaams Belang wil screening buitenlandse investeringen in hoger onderwijs

Begin deze maand besliste het Vlaams Parlement werk te maken van een screening van buitenlandse investeringen in onze bedrijven. Dit screeningsmechanisme moet de Vlaamse economie beter beschermen tegen ongewenste buitenlandse inmenging. Vlaams Belang toont zich voorstander van het initiatief, maar stelt dat ook een soortgelijke controle nodig is in het hoger onderwijs. “We leven in een kenniseconomie waar onze universiteiten en hogescholen ook deel van uitmaken. Ook zij bezitten strategische knowhow waarbij we uiterst voorzichtig mee moeten omspringen en ons moeten hoeden voor vijandige invloeden”, zegt Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang).

Op woensdag 10 juni keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed inzake een Vlaams sociaaleconomisch relanceplan na de coronacrisis. Dit document heeft onder meer als voornemen om in samenspraak met de overige bestuursniveaus een screeningsmechanisme op te richten ter bescherming van de Vlaamse bedrijven tegen ongewenste buitenlandse directe investeringen. “Een zeer goed initiatief, ware het niet dat met deze screening een wel erg belangrijke tak van onze kenniseconomie vergeten: onze universiteiten en hogescholen”, zo reageert Slagmulder. “Deze instellingen dragen niet enkel bij door de kwaliteitsvolle afgestudeerde professionals af te leveren, maar zijn voor veel bedrijven een essentiële schakel door hun wetenschappelijke onderzoeken en ontwikkelingen.”

Vlaams Belang kijkt naar Amerika voor inspiratie rond screenings

In Vlaanderen heeft momenteel de overheid, de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) noch de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) zicht op het totaal aantal giften of contracten met buitenlandse partners. Niemand kan zeggen of die de laatste jaren al dan niet omvangrijker zijn geworden. Desondanks heeft de Vlaamse regering geen plannen voor zo’n doorlichting, zo antwoordde Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) al eind maart op een schriftelijke vraag. “Weyts stelt dat elke hoger onderwijsinstelling eigen procedures heeft om internationale samenwerkingen te beoordelen, wat een contradictie is met het economisch plan van de overheid die investeringen in bedrijven wel wil monitoren, zegt Slagmulder, Ik bevroeg daarom minister-president Jan Jambon (N-VA) over deze discrepantie, maar ook hij had geen oren naar het doortrekken van de screening naar het hoger onderwijs.”

Vandaar stelt Vlaams Belang voor om naar Amerikaans voorbeeld een overheidsscreening voor buitenlandse investeringen in ons onderwijs door te voeren. In de VS moet een universiteit elke gift boven de 250.000 dollar aangeven. Instellingen die hier slordig mee omspringen worden door de overheid op het matje geroepen. “In Vlaanderen zou men ook dergelijk mechanisme kunnen invoeren voor giften, contracten en leerstoelen van buiten de Europese Unie”, besluit Slagmulder. “We weten dat landen zoals China er niet voor terugdeinzen om via deze wegen invloed te verwerven, het maakt deel uit van een soft power-strategie.”