maandag, 16 jan 2023

Vlaams Belang wil snelle hervorming Brussels ambtenarenbeleid

De Brusselse regering ligt onder vuur omdat ze op een creatieve manier op zoek ging naar een nieuwe functie voor twee topambtenaren. Volgens een recent aan het licht gekomen regeling hebben hoge ambtenaren die tien jaar met succes een agentschap hebben geleid namelijk recht op de bijhorende topverloning tot aan hun pensioen. Deze Win for Life-regeling zorgde voor veel opschuddingFractievoorzitter voor Vlaams Belang Dominiek Lootens-Stael vroeg aan minister voor Ambtenarenzaken Sven Gatz (Open Vld) “orde op zaken te stellen en te zorgen voor transparantie in het bevorderings- en evaluatiebeleid voor hoge ambtenaren”.  

Lootens-Stael opende het parlementaire debat over de kwestie met een oproep: “Er is een duidelijk signaal nodig dat de regering komaf wil maken met de zweem van cliëntelisme en vriendjespolitiek die nu naar boven komt. Ik hoop dat de minister de geboden kans niet laat liggen. Transparantie is nodig om het vertrouwen van het publiek te herstellen.”

“Het topje van de ijsberg in een scheefgegroeid beleid rond loopbanen van belangrijke ambtenaren”

Volgens de Vlaams Belanger is het voorval slechts “het topje van de ijsberg in een scheefgegroeid beleid rond loopbanen van belangrijke ambtenaren”. Hij laakte dat politieke kleur vaker een rol lijkt te spelen in een benoeming dan bekwaamheid. “Dat is een typisch Belgische ziekte, maar ik vrees dat die ziekte in het Hoofdstedelijk Gewest bovengemiddeld toeslaat. Er bestaat in Brussel te veel gevaar op politieke inmenging in het evaluatiesysteem voor ambtenaren, want de regering kan het resultaat van een evaluatie naast zich neerleggen.”

Gatz kondigde aan dat de regeling deze week wordt opgeheven, maar haalde ook stevig uit naar de pers die aan negatieve sfeerschepping zou doen in dit dossier. Lootens-Stael repliceerde: “De negatieve sfeer wordt gecreëerd door het beleid. Bovendien is het zonneklaar dat al te veel topfuncties door gewezen kabinetschefs worden ingevuld.”

Lootens-Stael besloot met een oproep tot actie aan de minister: “Ik vraag, naast de door u toegezegde opheffing van het systeem, ook verdere hervormingen. Bovendien moeten een systeem van toezicht door het parlement op de evaluatiemechanismen voor transparantie zorgen! De aangekondigde maatregelen zijn slechts een eerste stap. Een grondige hervormingen kan niet op enkele weken, maar dit moet afgerond zijn voor de verkiezingen van 2024!”