Nieuws
woensdag, 12 mei 2021

Vlaams Belang wil stemming over coronapaspoort

Het Vlaams Belang is geen voorstander van het zogeheten coronapaspoort, het certificaat dat de EU aan de lidstaten wil opdringen en waarmee men door de Europese Unie zou mogen reizen. De partij wil dat het invoeren ervan ter stemming wordt voorgelegd. “Vooreerst is het niet aan de EU maar aan de lidstaten zelf om beslissingen te nemen met het oog op de gezondheid van hun inwoners”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “En daarnaast zal dat certificaat ervoor zorgen dat een ruime categorie burgers fundamentele rechten wordt afgenomen.”

Een coronapaspoort of vaccinatiepas brengt onvermijdelijk met zich mee dat mensen die nog geen vaccinatie kregen toegediend, in tegenstelling tot degenen die zich wel in die situatie bevinden, niet vrijelijk doorheen de Unie zullen kunnen reizen. “Sommigen zullen dus meer bewegingsvrijheid hebben dan anderen. Het gaat dus zeker niet over het toekennen van privileges, maar juist om het afnemen van vrijheden”, aldus Pas. “En daar moet je uiterst omzichtig mee omgaan.”

“Weinigen zijn gewonnen voor een coronapaspoort, daarin verschillen we niet met Frankrijk”

“De voordelen die een coronapaspoort aan de houder ervan biedt, ondergraven vanzelfsprekend de vrijwillige keuze van de burgers om zich al dan niet te laten vaccineren”, sluit Kamerlid Steven Creyelman (Vlaams Belang) aan. “En nochtans is die vrijwillige keuze iets wat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) naar eigen zeggen hoog in het vaandel draagt.” Het Vlaams Belang wijst erop dat het invoeren van de certificaten, waaraan ontegensprekelijk voordelen verbonden zijn, op een ogenblik dat niet iedereen de kans gehad heeft gevaccineerd te worden, gelijk hoe niet correct is. “En in België kwamen de vaccinaties bijzonder laat op gang.”

“Gisteren mochten we in Het Nieuwsblad letterlijk lezen dat ‘iedereen enthousiast is’ over dat coronapaspoort”, merkt Creyelman op. “Totaal onjuist en daarenboven volslagen ongeloofwaardig. En mocht dat inderdaad zo zijn, vraag ik me af wat paars-groen tegenhoudt om dit paspoort in het parlement ter stemming voor te leggen. Maar dat durft men vooralsnog niet. Zeker nu er in Frankrijk wel zo’n stemming is geweest en het coronapaspoort daarbij werd weggestemd. Onze zuiderburen zijn niet gediend van een opdeling van de samenleving in een soort van A-burgers en B-burgers.”

“We kunnen ons niet voorstellen dat een meerderheid een tweedeling in de samenleving voorstaat”, besluit Creyelman, die vandaag in de plenaire vergadering van de Kamer om een stemming verzocht. “Zeker niet nu er binnen de regeringspartijen ook al onenigheid bestaat rond het coronapaspoort.”