Nieuws
vrijdag, 09 mrt 2018

Vlaams Belang wil stopzetting ontwikkelingshulp aan Zuid-Afrika als ANC-regering blanke boeren onteigent

Chris Janssens vroeg minister-president Geert Bourgeois om alle ontwikkelingshulp aan Zuid-Afrika stop te zetten indien het ANC-regime inderdaad doorzet met de Grondwetsherziening die de inbeslagname van land van blanke boeren mogelijk moet maken.

De politieke toestand in Zuid-Afrika gaat van kwaad naar erger. Het land wordt sinds het einde van de Apartheid geconfronteerd met erfaanvallen op blanke Boeren, waarbij de landbouwer, zijn gezin en personeel niet zelden worden vermoord, vaak na gruwelijke mishandelingen. Men spreekt in dit verband in Zuid-Afrika over zogenaamde ‘plaasmoorde’. Sedert de jaren ‘90 wordt elke week minstens één boer op zijn erf door zwarte gangsters vermoord. Het ANC-regime vertikt het de boeren afdoende te beschermen en toont soms zelfs sympathie voor de aanvallers.

Onteigeningen

Nu vallen de maskers echter volledig af. Op 27 februari van dit jaar heeft het Zuid-Afrikaanse parlement een motie van de zwart-racistische Economic Freedom Fighters (EFF) aangenomen die oproept om de grondwet te wijzigen om onteigeningen van land van blanke boeren mogelijk te maken zonder financiële compensatie. Een commissie moet die Grondwetswijziging voorbereiden en hierover op 30 augustus aan het Zuid-Afrikaanse parlement rapporteren. Julius Malema, de leider van de EFF vond echter dat de blanken geen recht van klagen hadden omdat de “EFF niet opriep tot een genocide”. “Nog niet”, voegde hij er eerder al eens aan toe. Het voorstel voor de inbeslagname werd in het parlement met een overweldigende meerderheid van 241 op 324 stemmen aangenomen, dankzij de ja-stemmen van de parlementsleden van regeringspartij ANC.

Ook de nieuwe Zuid-Afrikaanse president, Cyril Ramaphosa, kondigde bij zijn aantreden al aan dat hij de overdracht van land van blanke naar zwarte eigenaars zou versnellen. Dat zou met dit voorstel realiteit worden. De maatregel bedreigt niet enkel de blanke boeren die hun grond zouden verliezen, maar ook de voedselbevoorrading van Zuid-Afrika als geheel. Met de onteigeningen zou immers het voorbeeld worden gevolgd van buurland Zimbabwe dat ooit de graanschuur van Afrika werd genoemd. Na de inbeslagname van het land van blanke boeren implodeerde de voedselproductie echter, met hongersnood tot gevolg.

Ontwikkelingshulp 

Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens zette de kwestie op de agenda van het Vlaams Parlement, ook omdat Zuid-Afrika de belangrijkste ontvanger is van Vlaamse ontwikkelingshulp. Tussen 2005 en 2016 ging het in totaal om 53,3 miljoen euro. Ons parlementslid vroeg minister-president Geert Bourgeois welke maatregelen de Vlaamse regering zou nemen indien het Zuid-Afrikaanse ANC-regime deze onteigeningen zou doorzetten.

De minister-president liet weten de bezorgdheid van Chris Janssens te delen en beloofde “de situatie op te volgen”. Concreet zou hij de Zuid-Afrikaanse autoriteiten vragen de internationale verplichtingen na te leven. Het recht op eigendom is immers opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Bourgeois wilde echter nog niet zo ver gaan de samenwerking nu al stop te zetten. Chris Janssens was tevreden dat de minister-president wel degelijk bereid was om initiatieven te nemen, maar voegde eraan toe: “Wat mij betreft is het onmogelijk dat we nog miljoenen euro’s aan belastinggeld ontwikkelingssteun geven aan een land dat op deze wijze met zijn burgers omgaat en op ondemocratische wijze land in beslag neemt zonder daarvoor een vergoeding te betalen.”

Lees hier het verslag.