Nieuws
vrijdag, 28 feb 2020

Vlaams Belang wil Turkije uit de NAVO zetten

Het Vlaams Belang is verontwaardigd over de aankondiging van Turkije dat het zijn grenzen niet langer zal gesloten houden voor vluchtelingen en migranten die naar Europa willen. Nadat vorig jaar reeds manifest meer illegale immigranten vanuit Turkije de Europese Unie konden binnenkomen, voert het Turkse regime zijn chantagepolitiek duidelijk verder op, aldus het Vlaams Belang. "Het hoeft geen betoog dat dit nieuws als een lopend vuurtje zal rondgaan en een nieuwe grote immigratiestroom richting Europa op gang zal brengen", zo luidt het. De partij wil dat Turkije uit de NAVO wordt gezet, de laatste EU-banden met het land van president Recep Erdogan worden doorgesneden en dat de EU zelf werk maakt van degelijke buitengrenzen.

Als klap op de vuurpijl – en toppunt van arrogantie – roept de Turkse regering ondertussen onbeschaamd de steun van de NAVO-lidstaten in. “Daarmee zet de Turkse regering de wereld op zijn kop”, aldus Vlaams Belang-Kamerlid Ellen Samyn. “Turkije wordt immers niet bedreigd door een buitenlandse mogendheid; het heeft zich door zijn agressieve buitenlandbeleid zelf in nesten gewerkt.” Wanneer de NAVO op de Turkse eis ingaat, zal ze niets anders doen dan de wederrechtelijke Turkse invasie in Syrië legitimeren, het land toelaten zijn agressieve politieke tegenover de Koerden voort te zetten en de door Turkije gesteunde jihadisten de mogelijkheid geven hun strijd voort te zetten, zo vindt het Vlaams Belang. Turkije heeft "geen mogelijkheid onbenut gelaten om aan te tonen dat het geen betrouwbare bondgenoot is. Het Aziatische land is daarentegen een gevaarlijk blok aan het been geworden en moet dan ook uit de NAVO gezet worden."

EU kan vuist maken door economische macht die het heeft over Turkije, vindt Vlaams Belang

"Door wetens en willens te fungeren als springplank voor de illegale immigratie naar Europa, heeft het land – voor zover dat nog nodig was – het bewijs geleverd dat het evenmin thuishoort in de EU. Het Vlaams Belang eist dan ook dat de toetredingsonderhandelingen definitief worden stopgezet en dat er eindelijk een krachtig antwoord komt op de Turkse chantage", zo klinkt het nog. "Aangezien het land in grote mate afhankelijk is van de EU, heeft Europa daarvoor alle middelen in handen. Het moet dan ook zijn macht durven gebruiken, en op zijn beurt dreigen met het opzeggen van alle privileges, waaronder de douane-unie. Het is hoog tijd dat Europa tegenover Turkije dezelfde taal spreekt, als degene waarmee dat land al jaren met ons denkt te kunnen spreken”

Voor het overige roept het Vlaams Belang op alle nodige maatregelen te nemen om de Balkanroute gesloten te houden – respectievelijk verder te sluiten – en zodoende de boodschap de wereld in te sturen dat het illegaal oversteken van de Turkse grens niet gelijk staat met het verwerven van een ticket richting Noordwest-Europa. "Want indien een dergelijke duidelijke boodschap uitblijft, dreigt een herhaling van de immigratieramp van 2015”, zo besluit Samyn.