Persberichten
donderdag, 16 nov 2023

Vlaams Belang wil uitstel verstrenging lage-emissiezone in Brussel

Het Vlaams Belang wil de volgende verstrenging van de lage-emissiezone (LEZ) in Brussel minstens een jaar uitstellen. Vanaf 2025 zullen een heleboel personenwagens het Brussels Gewest niet langer meer mogen binnenrijden. De Vlaamse regering besliste al de verstrenging met één jaar op te schuiven, tot in 2026. Het is niet meer dan logisch om hetzelfde dan ook in Brussel te doen”, zegt Vlaams Belang-fractieleider in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael. “Door de verstrenging met een jaar op te schuiven geeft men de Brusselaar tenminste financieel wat ademruimte en behoudt men een harmonieuze regeling tussen beide Gewesten.”

Volgens de huidige plannen zouden dieselwagens met euronorm 5 en benzinewagens met euronorm 2 of lager vanaf 1 januari 2025 niet meer in de LEZ in Brussel binnen mogen. Dat besliste de Brusselse regering al in 2018. “Het Vlaams Belang blijft zich principieel tegen de LEZ verzetten”, zegt Lootens-Stael. “Maar door de energiecrisis en de hoge inflatie dreigt de aanschaf van een nieuwe wagen voor heel wat mensen financieel onhaalbaar te worden. Vooral kwetsbare gezinnen zullen dubbel zo zwaar getroffen worden. Ik denk aan senioren of kleine zelfstandigen, wiens auto van de ene dag op de andere weg moet. Onbegrijpelijk!”

Een soortgelijke situatie deed zich reeds voor in 2020. Door de coronacrisis slaagden veel autobouwers er toen niet in om nieuwe wagens op tijd af te leveren, of waren de levertermijnen aanzienlijker langer. “Wat men toen kon omwille van een wereldwijde crisis, zou nu ook moeten naar aanleiding van de energiecrisis en de daaropvolgende hoge inflatie”, aldus Lootens-Stael. Hij ondervroeg daarover bevoegd minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) in het Brussels Parlement. Maar Maron weigerde iets aan de plannen te weigeren. “Ik betreur de starheid waarmee de minister mijn voorstel van tafel veegde. Dit is dogmatisme in zijn puurste vorm. Zelfs in Gent toonde de groene mobiliteitsschepen meer begrip voor een uitstel van de verstrengde LEZ” 

“Niet alleen de Brusselse automobilist is het slachtoffer, maar ook de duizenden pendelaars”

De Brusselse fractievoorzitter voor het Vlaams Belang wijst bovendien naar de infrastructuur die volgens hem ontoereikend is om de verstrenging aan te kunnen. “In 2025 wil men een heleboel wagens weren uit de Brusselse straten, terwijl men slechts over 2777 parkeerplaatsen in de weinige randparkings beschikt”, aldus Lootens-Stael. “Ook zijn er nog steeds te weinig laadpalen voor elektrische wagens. De verschillende lage-emissiezones in Vlaanderen en Brussel dreigen tot slot ook voor een lappendeken aan regelgeving te zorgen. Niet alleen de Brusselse automobilist is daardoor het slachtoffer, maar ook de duizenden pendelaars.”

Het is niet de eerste keer dat het Vlaams Belang zich erg kritisch opstelde ten aanzien van de LEZ. In afwachting van de afschaffing ervan stelde de partij bijvoorbeeld al voor om een tolerantiemarge in te voeren. Een voorstel dat evenzeer koel werd onthaald door Maron. “Zelfs voor alternatieven zorgen alvorens zaken te verbieden, is blijkbaar teveel gevraagd”, concludeert Lootens-Stael. “Ook ons voorstel om een aantal gratis dagpassen per jaar te geven aan niet-toegelaten wagens interesseerde de minister niet. Hij klopt liever 35 euro uit de zak van de belastingbetaler die bijvoorbeeld familie in Brussel komt bezoeken.”