Nieuws
woensdag, 07 sep 2022

Vlaams Belang wil verhoging zorgbudget om woonzorgcentra betaalbaar te houden

Nu de tweede indexatie dit jaar van de prijzen van de woonzorgcentra eraan komt, dreigen die helemaal onbetaalbaar te worden. “De Vlaamse regering moet onmiddellijk maatregelen nemen om de rusthuisfactuur betaalbaar te houden”, zegt Vlaams Belang-parlementslid Immanuel De Reuse. “Minister Crevits mag niet langer talmen en moet onmiddellijk actie ondernemen door het zorgbudget te verhogen.”

Eerder dit jaar besliste toenmalig Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (cd&v) dat de woonzorgcentra omwille van de hoge inflatie dit jaar niet één keer, maar twee keer hun prijzen mogen indexeren. Hierdoor kunnen de rusthuizen hun hogere kosten deels afwentelen op de bewoners. In juni bleek al dat ongeveer de helft van de Vlaamse woonzorgcentra bij de Vlaamse overheid een prijsverhoging had aangevraagd en een goedkeuring ontving. Hoewel een verhoging niet meer mag bedragen dan de index, kan dit bedrag fors oplopen indien de rusthuizen in de jaren voordien geen aanpassing hadden gedaan.

“Verhoog het zorgbudget om de woonzorgcentra betaalbaar te houden”

“Ik heb er al in maart voor gewaarschuwd dat door de dubbele indexatie de woonzorgcentra onbetaalbaar dreigden te worden”, aldus De Reuse. “We zijn nu een half jaar later met de tweede indexering die eraan komt en we moeten helaas vaststellen dat de Vlaamse regering nog altijd niets gedaan heeft om de betaalbaarheid voor de rusthuisbewoners te garanderen.”

Het Vlaams Belang roept minister Hilde Crevits, die haar partijgenoot Wouter Beke is opgevolgd op het departement Welzijn, dan ook op om onmiddellijk actie te ondernemen en het zorgbudget te verhogen. “Er is enerzijds het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood en anderzijds het zorgbudget voor de zwaar zorgbehoevenden”, zegt De Reuse. “Dat laatste is de jongste tien jaar niet meer geïndexeerd geweest en voldoet al lang niet meer. Ik dring aan bij de minister om niet te wachten tot 2024 om dit te verhogen, maar hier nu werk van te maken.”