Persberichten
donderdag, 13 feb 2020

Vlaams Belang wil verkrijgen Belgische nationaliteit moeilijker maken

Het Vlaams Belang heeft een wetsvoorstel ingediend dat het verkrijgen van de Belgische nationaliteit een pak moeilijker maakt. Concreet wil men onder meer dat de minimumtermijn van een wettelijk verblijf in België van vijf jaar naar tien jaar wordt opgetrokken. Het voorstel wordt vandaag in overweging genomen tijdens de plenaire vergadering van de Kamer en moet komaf maken met de huidige ‘vlotjes-Belgwet’, aldus indiener Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). “De nationaliteit hoort geen voordeelkaart van de nv België te zijn die men opraapt omwille van de voordelen, maar wel een heuse verbintenis met rechten én plichten gebonden aan de gemeenschap.”

In 2012 werd de ‘snel-Belgwet’ formeel afgeschaft. Een aantal uitspattingen werden hierbij weggewerkt, maar lang niet alle mistoestanden werden hersteld, vindt het Vlaams Belang. De partij heeft het daarom over een ‘vlotjes-Belgwet’ die in de plaats kwam. In totaal verkregen de afgelopen vier jaar niet minder dan 134.429 vreemdelingen de Belgische nationaliteit, goed voor een gemiddelde van 33.107 ‘nieuwe Belgen’ per jaar. Volgens de nationalistische partij wijzen deze cijfers duidelijk op een nog al te lakse nationaliteitswetgeving.

Vlaams Belang: “Wie als buitenstaander de Belgische nationaliteit wil, moet dit verdienen”

Concreet wil het Vlaams Belang dat de minimumtermijn van een wettelijk verblijf verdubbeld wordt naar tien jaar in plaats van vijf jaar, dat de minimumtermijn van het huwelijk als voorwaarde voor het krijgen van de nationaliteit wordt opgetrokken van drie naar vijf jaar en dat staatlozen minstens vijf jaar in plaats van twee jaar in België moeten verblijven.

“De nationaliteit moet opnieuw verdiend worden”, zo zegt Kamerlid Depoortere. “Enkel diegenen die aantonen dat zij voldoende lang ononderbroken en legaal in het land verblijven, en die blijk geven van goed burgerschap en economisch actief bijdragen aan onze samenleving zouden de nationaliteit mogen krijgen. Die nationaliteit moet dus geen voordeelkaart van de nv België meer zijn, die men opraapt omwille van de voordelen, maar wel een heuse verbintenis met rechten én plichten gebonden aan de gemeenschap.”