Nieuws
donderdag, 06 mei 2021

“Vlaams Belang wil zo min mogelijk impact van leidingstraat Antwerpen-Ruhr op Vlaamse woningen en ruimte”

Sinds 2005 al is er sprake van een leidingstraat’ die de Antwerpse haven moet verbinden met het Duitse Ruhrgebied. Via de pijpleidingen in deze ‘straat’ zouden petrochemische bedrijven elkaar van de nodige grondstoffen voorzien. Hiervoor zijn er drie mogelijke tracés waarbij Vlaamse ruimte zal worden aangesneden. Het Vlaams Belang kreeg echter berichten van bezorgde burgers over wat er zal gebeuren met hun buurt. Vlaams Parlementslid Bart Claes stelde er een parlementaire vraag over aan Energieminister Zuhal Demir (N-VA). Hij maakte de minister er attent op dat de Nederlandse overheid van plan is om ter hoogte van Eindhoven - waar al een leidingstraat ligt - een aftakking richting Limburg te voorzien. “Zo kan het plan met minimaal ruimtebeslagimpact voor zowel Vlaanderen als Nederland gerealiseerd worden”, zei Claes.

De drie leidingstraattracés werden recent door de Vlaamse regering uitgetekend op vraag van de Europese Commissie, die beslist heeft de petrochemie van Antwerpen, Rotterdam en het Ruhrgebied te clusteren. Hierop kwam een storm van protest in delen van Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg en er waren bezwaarschriften en ook negatieve adviezen van lokale besturen. De minister liet nu weten dat er nog geen ontwerp-GRUP (Gewestelijke Ruimtelijke uitvoeringsplannen) is en dat de procedure nog maar net bezig is. Toch kwamen er al 3.500 reacties binnen bij het Departement Omgeving en werd er een petitie met 6.000 handtekeningen ingediend.

“Er moet in kaart gebracht worden waar de leidingstraat zou komen, welke eigendommen getroffen zijn en hoe de reeds bestaande Nederlandse leidingstraat hier een rol kan in spelen”

Vlaams Parlementslid Bart Claes (Vlaams Belang) vroeg de minister hoe ze reageert op deze kritieken en welke aanpassingen er mogelijk zijn. De minister antwoordde dat het Departement Omgeving de buurtbewoners de procedure zal uitleggen en dat de vroege inspraakreacties zullen meegenomen worden en dat dit mogelijkheid biedt tot verdere aanpassingen. “De minister moet wel verduidelijken hoe de drie mogelijke tracés zullen worden aangesneden”, vervolgt Claes. 

Claes vroeg de minister vervolgens hoe deze leidingstraataanleg samengaat met het voornemen om het forse toenemend ruimtebeslag in Vlaanderen af te remmen. Demir liet weten dat het nuttig is om zoveel mogelijk leidingen te combineren. “Dat is positief, maar in Nederland ligt al een groot ondergronds leidingstratennetwerk met een aftakking naar onder meer de petrochemieregio in Nederlands-Limburgs. Zou het dan niet logisch zijn om de petrochemie in de Antwerpse haven aan te sluiten op dit reeds bestaande Nederlandse leidingstratennetwerk?”, vroeg Claes tot slot. “Zo is er een minimale ruimtebeslagimpact in Vlaanderen.”

Het Vlaams Belang zal bovendien ook opvolgen dat die 3.500 reacties mee in rekening genomen worden en zal in de toekomst een hoorzitting organiseren met alle getroffen belanghebbenden en specialisten uit de petrochemie.