Nieuws
dinsdag, 23 nov 2021

Vlaams Belang wint juridische slag tegen megamoskee in Halle

In een juridische procedureslag tegen de vestiging van een megamoskee en Koranschool in Essenbeek bij Halle heeft het Vlaams Belang een opmerkelijke zege geboekt. “De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning voor de Arrahman-moskee vernietigd”, zegt Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans, die het dossier sinds de aanvang in 2016 opvolgt. “Een opmerkelijke uitspraak, nadat Vooruit, Groen, CD&V, Open Vld en N-VA eerder het licht op groen hadden gezet voor de megamoskee.”

In 2016 dienden de moskeebeheerders een aanvraag in tot uitbreiding van hun huidig gebedshuis, maar na fel protest en een resem bezwaarschiften van het Vlaams Belang werd besloten om de vergunningsaanvraag in te trekken. “In maart 2020 diende de voorzitter van de moskeegemeenschap echter een nieuwe aanvraag tot omgevingsvergunning in. Ditmaal voor het verbouwen van de oude loods tot een grote moskee voor zo’n 200 personen, een Koranschool, een conciërgewoning en een islamitische bibliotheek”, aldus Slootmans. “Ondanks de beroepsprocedure die het Vlaams Belang aanhangig maakte, gaf zowel het schepencollege als de provincie toelating voor het project.”

“Het is hoopgevend dat het rechtscollege zich uiterst negatief uitspreekt over de inpasbaarheid van een megamoskee in een residentiële wijk”

“Onze laatste strohalm was een dure en technische vernietigingsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen”, vervolgt Slootmans. “En die heeft nu de argumentatie van het Vlaams Belang grotendeels wordt gevolgd. Zo stelt het administratief rechtscollege letterlijk dat men vanuit het stadsbestuur en de provincie ten onrechte is meegegaan in de motieven van de aanvrager zonder kritisch onderzoek van de deugdelijkheid ervan.”

De juridische mallemolen is hiermee helaas niet stilgevallen. De provincie moet nu een nieuwe vergunningsbeslissing nemen en als die positief is voor de megamoskee, zullen we opnieuw in beroep gaan”, besluit Slootmans. “Enerzijds maakt de motivering van de Raad een vergunning voor een dergelijke megamoskee in een woonwijk quasi onmogelijk. Maar anderzijds is het duidelijk een politiek dossier. Niet de vergunningsaanvrager, maar de provinciale deputatie van N-VA, CD&V en Open Vld hebben met belastinggeld een advocatenbureau ingezet om de vergunning koste wat het kost toe te kunnen kennen.”