Nieuws
donderdag, 27 okt 2022

“Vlaams Belang zal Wet Major steeds blijven verdedigen”

De Raad van State vernietigde in een arrest de aanwervingsprocedure van havenarbeiders, zogezegd omdat ze strijdig zou zijn met Europees recht. “De Wet Major zelf lag gelukkig niet onder vuur”, reageert Kamerlid Hans Verreyt. Het Vlaams Belang blijft de Wet Major die bepaalt dat enkel erkende havenarbeiders mogen lossen en laden in onze havens ten volle verdedigen. “De wet moet gekoesterd worden. Ze voorkomt dat onze havens kapotgemaakt worden door sociale dumping.”

“We zullen ons steeds blijven verzetten tegen de aanvallen vanwege de Europese Commissie”, aldus Verreyt. “Door te ijveren voor wat heet de ‘liberalisering van de havendiensten’, staan de heren en dames Europese commissarissen immers de afbraak van de sociale rechten van de havenarbeiders voor. We willen onze havens beschermen tegen de wantoestanden zoals we die kennen uit de transport- of de bouwsector, die overspoeld worden door goedkope buitenlandse, vaak Oost-Europese, arbeidskrachten.”

“De Wet Major zorgt ervoor dat havenarbeiders in de beste en veiligste omstandigheden kunnen werken”

“Het is absoluut noodzakelijk dat in Antwerpen, Gent en Zeebrugge enkel met erkende havenarbeiders wordt gewerkt”, vervolgt Verreyt. “Hun goede opleiding en prima efficiëntie komt de economie alleen maar ten goede. De wet Major deed het aantal arbeidsongevallen, met alle menselijk leed en economische verliezen van dien, significant dalen.”

“De Wet Major werd, zoals minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) het correct stelde, als dusdanig niet geviseerd in het arrest van de Raad van State”, merkt Verreyt tot slot op. “Maar we blijven als Vlaams Belang uiteraard waakzaam. Met de regelmaat van een klok worden pogingen ondernomen om de deur wagenwijd open te zetten voor sociale dumping en voor de uitholling van het waardevolle havenarbeidersstatuut.”