Nieuws
woensdag, 21 apr 2021

Vlaams Belang zet Jambon in actie: “11 juli moet betaalde feestdag worden”

Het Vlaams Belang betreurt dat de Vlaamse feestdag 11 juli nog steeds geen wettelijke betaalde feestdag is ondanks de toenemende erkenning van de Vlaamse identiteit doorheen de laatste decennia. Fractieleider Chris Janssens (Vlaams Belang) vroeg dinsdag in het Vlaams Parlement aan minister-president Jan Jambon (N-VA) hier nu eindelijk werk van te maken. De minister-president bevestigde dat hij naar aanleiding van de vraag van Janssens contact zal opnemen met federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). Aangezien dit federaal moet geregeld worden, zal het Vlaams Belang ook op het federale niveau druk uitoefenen.

11 juli is op dit moment enkel voor de Vlaamse ambtenaren en voor een klein deel van het personeel in de private sector een betaalde feestdag. Nochtans keurde het Vlaams Parlement al in 1996 een resolutie goed die de minister-president opriep om bij de federale overheid aan te dringen om 11 juli als wettelijke betaalde feestdag te erkennen. 25 jaar later is deze resolutie nog steeds niet uitgevoerd. Er bestaat nochtans wel een breed maatschappelijk draagvlak voor de erkenning van deze feestdag. Het Vlaams Belang klopt opnieuw op tafel opdat deze belofte eindelijk gerealiseerd zou worden. Het federaal regeerakkoord vermeldt namelijk wel uitdrukkelijk de mogelijkheid dat deelstaten eindelijk een wettelijke feestdag zouden kunnen krijgen. Tot op heden werd er echter nog geen initiatief genomen om uitvoering te geven aan die passage van het regeerakkoord.

Het federale regeerakkoord voorziet de mogelijkheid dat deelstaten een eigen feestdag krijgen, maar tot op heden is hier nog geen werk van gemaakt

In antwoord op een parlementaire vraag van federaal volksvertegenwoordiger Barbara Pas had Pierre-Yves Dermagne, de federale minister van Economie en Werk, op 30 maart bevestigd dat “hij hier wel degelijk werk van wil maken, maar hij voegde eraan toe dat hij “tot nu toe vanuit de regio's nog geen expliciete vraag heeft gekregen om hier prioritair werk van te maken” alhoewel hij naar eigen zeggen "regelmatig contact houdt met de collega's van de deelstaten". Hij verduidelijkte ook dat de invoering van een vervangingsdag voor de feestdag van een deelstaat de meerkost zou kunnen vermijden en dat ook de sociale partners zullen geconsulteerd worden, omdat er een impact is op bedrijven, bijvoorbeeld bij regio-overschrijdende tewerkstelling.

In het Vlaams Parlement vroeg Chris Janssens aan minister-president Jambon om nu eindelijk het initiatief te nemen om hierover in gesprek te gaan met zijn federale collega Dermagne. Jambon beloofde hem dat hij “naar aanleiding van de vraag van Janssens contact zou opnemen met Dermagne”. Een budgettaire meerkost zou vermeden kunnen worden door een compensatiedag voor een feestdag die in het weekend valt te schrappen ten voordele van 11 juli. Janssens reageerde tevreden en moedigde de minister-president aan om er snel werk van te maken zodat de Vlaamse feestdag eindelijk een échte - betaalde - feestdag wordt voor alle Vlamingen.