Nieuws
dinsdag, 07 sep 2021

“Vlaams geld voor ICT-beleid op school moet duurzame investering zijn, geen eenmalige injectie”

Het Vlaams Belang is kritisch tegenover de financiering die de regering vooropstelt inzake de extra inzet van ICT-coördinatoren in het onderwijs. Vermits personeelsaanwervingen structurele uitgaven zijn en de relancemiddelen éénmalig, stelde Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) aan begrotingsminister Matthias Diependaele (N-VA) de vraag naar de verdere financiering van deze uitgaven. Daaruit blijkt nu dat deze niet gefinancierd worden via het Vlaams relanceplan, maar wel via provisiekredieten. “Dat zijn middelen die ook éénmalig zijn, maar na aanwending opgenomen worden in de globale uitgavenkredieten”, merkt Van dermeersch op. “En elke uitgave die erbij komt, verhoogt het begrotingstekort. Dat wordt nu al geraamd op 4 miljard euro”, waarschuwt de partij.

Op 18 juni kondigde onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) een eerste principiële goedkeuring aan om extra ICT-coördinatie in de scholen te voorzien en het ambt van ICT-coördinator inhoudelijk en statutair te versterken. Het geld daarvoor zou stijgen met 70% - van 32 miljoen euro per jaar naar 54 miljoen euro per jaar. Hiervoor wordt 22 miljoen euro uit het Vlaamse relanceplan beschikbaar gesteld voor de extra inzet van ICT-coördinatoren. Afgelopen vrijdag werd deze regeling definitief vastgelegd op de ministerraad.

“Dit is bijzonder nefast voor de Vlaamse openbare financiën want het leidt tot een schuldspiraal”

Het probleem is nu dat de Vlaamse begroting een tekort kent en dus dat deze bijkomende structurele uitgaven gedekt worden door bijkomende schuld. Van dermeersch heeft het er dan ook moeilijk mee dat lopende structurele uitgaven (zoals lonen voor personeel) gefinancierd worden met schuld. “Dit is bijzonder nefast voor de Vlaamse openbare financiën want het leidt tot een schuldspiraal.”

Collega en partijgenoot Roosmarijn Beckers uit de commissie Onderwijs, toont zich eveneens bezorgd. “Een duurzame toekomstige investering in het statuut en extra uren voor ICT-coördinatoren is broodnodig om de Digisprong uit te voeren én te onderhouden. Deze professionals zijn onmisbaar voor de uitbouw van het concrete ICT-beleid op school, zowel op technisch, pedagogisch als administratief vlak.” Koen Vandenhoudt, voorzitter van de Vlaamse ICT-coördinatoren Liga (Vicli), verkondigde al dat een stijging van de middelen met 70 procent nog altijd weinig is.

“De Vlaamse regering legt hier bovendien al hele tijd foute prioriteiten”, beaamt Beckers. “Eigenlijk moest ze eerst en duurzame investering maken alvorens overhaast met geld te smijten om laptops te verdelen.” Deze beweringen maakte het Vlaams al eerder en zijn ook in lijn met eerdere kritiek van vele experts.