Persberichten
woensdag, 23 nov 2022

Het Vlaams Belang wilde vandaag een resolutie aan de agenda van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement toevoegen om de Opvolgingscommissie Mestactieplan (OMAP) opnieuw leven in te blazen.

Foto: iStock. Het Vlaams Belang wilde vandaag een resolutie aan de agenda van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement toevoegen om de Opvolgingscommissie Mestactieplan (OMAP) opnieuw leven in te blazen.

Het Vlaams Belang wilde vandaag een resolutie aan de agenda van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement toevoegen om de Opvolgingscommissie Mestactieplan (OMAP) opnieuw leven in te blazen. Dat OMAP garandeerde immers een betrokkenheid van de landbouwsector bij de mestactieplannen. Recent was er veel ophef in landbouwmiddens toen minister Zuhal Demir (N-VA) een voorstel van nieuw mestactieplan (MAP7) aan de Europese commissie had bezorgd zonder voorafgaand de landbouworganisaties te consulteren. De meerderheidspartijen en de linkse oppositie weigerden echter om het voorstel aan de agenda toe te voegen. “Het is erg teleurstellend dat cd&v en Open Vld weer naar de pijpen van de N-VA dansen”, zegt indiener Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). Nochtans heeft de landbouw dringend nood aan een permanente overlegstructuur waarin naar hun bezorgdheden wordt geluisterd.”

Begin november ontstond heel wat commotie rond het voorstel van Demir inzake het nieuwe mestactieplan (MAP7). In het voorstel staat onder andere dat er tot op zes meter van waterlopen niet meer bemest mag worden, en dat er na 1 september niet meer geoogst zou mogen worden. Dit betekent niet enkel dat ongelooflijk veel hectares aan landbouwgrond zo onbenut zullen worden, maar bijvoorbeeld ook dat tot wel 80 procent van de Vlaamse aardappelteelt niet meer kan doorgaan. Terwijl de landbouworganisaties niet betrokken werden, leverde Demir het voorstel wel al aan de Europese Commissie. Na de vele negatieve reacties op het zwaar teleurstellende voorstel van Demir werd alsnog beslist om toch eens met de landbouworganisaties aan de tafel te gaan zitten. Al gaf de minister reeds aan dat dit niet betekent dat er nog veel zal veranderen.

“Ik betreur dat zelfs cd&v en Open Vld ondanks hun verklaringen in de pers ons voorstel niet willen steunen om opnieuw een permanente overlegstructuur voor de opvolging van de mestactieplannen te voorzien”

In het verleden kwamen landbouworganisaties, wetenschappers en andere belanghebbenden samen in de Opvolgingscommissie Mestactieplan (OMAP). Dit structurele overleg heeft enkele jaren geleden opgehouden te bestaan, tot spijt van onder andere het Algemeen Boerensyndicaat. Ook cd&v gaf onlangs reeds aan dit niet te begrijpen: “We betreuren immens dat dat afgeschaft is. We begrijpen ook niet goed waarom.” Het Vlaams Belang diende daarom een voorstel in tot de heractivering van OMAP. “Geen woorden, maar daden!”, aldus hoofdindiener Stefaan Sintobin.

Toen het Vlaams Belang het voorstel van resolutie echter wilde toevoegen aan de agenda van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement, stemde de voltallige cd&v-fractie tegen. Ook alle Open Vld-parlementsleden besloten ervoor om de oproep tot heractivering van OMAP weg te stemmen. 

Het Vlaams Belang betreurt deze houding van de beide partijen. “In de media bekritiseren ze het beleid van Demir en het landbouwbeleid, maar wanneer ze dan de kans krijgen om hier verandering in te brengen en de landbouwers te steunen, geven ze niet thuis”, aldus Sintobin, “Zo laten ze nog maar eens zien dat hun prioriteiten niet liggen bij het verdedigen van onze Vlaamse landbouwers.”