Nieuws
donderdag, 10 aug 2023

Vlaamse belastingbetaler blijft opdraaien voor VRT

In het kader van de opmaak en aanpassing van de Vlaamse begroting besteedt Vlaams volksvertegenwoordiger Anke Van dermeersch altijd specifiek aandacht aan de begroting van de VRT. “Wanneer we de begroting nader bekijken zijn we dat er toch weer enkele fundamentele zaken zijn waar we ons vragen bij moeten stellen”, zegt Van dermeersch. “Zo blijft de VRT steevast meer uitgeven dan in de begroting werd bepaald.”

Zo blijkt dat de acteurs van ‘Thuis’ een financieel extraatje konden opstrijken op kosten van de Vlaamse belastingbetaler. “Dat gebeurt door de handige truck om voortaan Thuis en de acteurs uit het programma onder te brengen bij een externe producent”, legt Van dermeersch uit. “Daardoor dalen de bezoldigingen voor de VRT, maar komt er een bijkomende kost bij voor de uitbetaling van verbrekingsvergoedingen aan de acteurs. Hun loon wordt dus doorbetaald, weliswaar door een andere werkgever, en daar bovenop krijgen ze een verbrekingsvergoeding. Het is uiteindelijk de belastingbetaler die daarvoor opdraait.”

De algemene werkingskosten die door de VRT betaald worden aan andere sectoren dan de overheid stijgen ook naar aanleiding van de laatste begrotingsaanpassing. Ze gaan van 254,778 miljoen naar 270,072 miljoen euro. Deze sterke stijging komt deels door de hogere inflatie en de uitbesteding van programma’s, maar opmerkelijk is dat minister Dalle een deel van de stijging ook wijt aan de uitbesteding van programma’s. “Met andere woorden: wat gerecupereerd wordt aan middelen door uitbesteding op loonkosten, wordt verloren aan hogere kosten door dezelfde uitbesteding bij de aankoop van programma’s”, zegt Van dermeersch. “Begrijpe wie, begrijpe kan! Het is een vaststelling die niet nieuw is: de winst van outsourcing is vaak heel beperkt. Indien echt moet bespaard worden dan is afslanking de enige effectieve optie.” 

“De winst van outsourcing is vaak heel beperkt. Indien echt moet bespaard worden dan is afslanking de enige effectieve optie” 

Van dermeersch stelde ook een budgettair belangrijke en sterke stijging vast van de verbintenissen die niet gedekt zijn door de begroting. In 2022 betaalde de VRT voor 261,890 miljoen aan facturen, terwijl er maar 234,048 miljoen voorzien was. Wat al een onevenwicht was. Maar vervolgens werd er voor 262,376 miljoen verbintenissen aangegaan, waar er slechts voor 157,245 miljoen was begroot of een verschil van ruim 105 miljoen. Volgens Vlaams minister voor Media Benjamin Dalle (cd&v) wordt deze stijging veroorzaakt door verschillende factoren zoals hogere inflatie en energieprijzen, opbouw voorraad, digitalisering, verschuiving van interne naar externe productie, hogere ruilcontracten en het specifiek inzetten van middelen door hogere ontvangsten.

“Het is hallucinant dat de VRT een begroting maakt, die laat goedkeuren door het Vlaams Parlement en vervolgens gewoon haar zin doet”, zegt Van dermeersch. “Wat is dan nog de waarde van een goedgekeurde begroting? De toekomst zal het uitwijzen, maar het Vlaams Belang voorspelt nu al dat er in 2023 opnieuw een doorschuiven zal zijn van verbintenissen naar 2024. En dat continu doorschuiven leidt onvermijdelijk tot problematische begrotingen.”