Nieuws
donderdag, 03 nov 2022

Vlaamse canon moet er komen

Vanuit academische hoek komt er scherpe kritiek op de geplande Vlaamse canon. “Het is jammer dat er Vlaamse onderwijssubsidies verspild worden aan deze vorm van academisch activisme”, zegt Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans. “Ik hoop dat de Vlaamse Regering over de Vlaamse canon voet bij stuk houdt en zal erop toezien dat die er komt. IJkpunten zijn nu immers van tel, ook inzake cultuur.

Bij de start van de Vlaamse regering in 2019 kondigde zij haar plan aan om in navolging van Nederland een Vlaamse canon op te stellen. Die moet een samenvatting bieden van de geschiedenis van Vlaanderen en de historische ontwikkeling van de Vlaamse cultuur. Deze canon moet zowel dienen als leidraad voor het geschiedenisonderwijs als een verplicht onderdeel uitmaken van een inburgeringstrajecten. De lanceringsdatum is voorzien voor het voorjaar van 2023.
“Deze Vlaamse canon werd met veel bombarie aangekondigd, maar sindsdien is de Vlaamse regering hier zeer stil over gebleven”, zegt Brusselmans. “De enigen die er op tijd en stond over berichtten, waren vijandige professoren.”

“Het academisch verzet tegen de Vlaamse canon is lachwekkend”

Onlangs verscheen in de reeks ‘Standpunten van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) een pamflet van Jo Tollebeek, Marc Boone en Karel van Nieuwenhuyse tegen de Vlaamse canon. De drie professoren Geschiedenis lieten hun afkeuring over dit project weten dat volgens hen enkel moeten dienen als een “stille generator van de anti-Belgische strijd”.

“Dit pamflet is weinig academisch onderbouwd en gewoon lachwekkend te noemen”, aldus Brusselmans. “Bovendien moet deze canon nog geschreven worden. Het is jammer dat er Vlaamse onderwijssubsidies verspild worden aan deze vorm van academisch, links activisme.”

Het Vlaams Belang hoopt dat de Vlaamse regering zich niet van de wijs laat brengen door dit pamflet. “Ik heb de Vlaamse regering alvast om uitleg gevraagd om de laatste stand van zaken en zal erop toezien dat deze Vlaamse canon er komt”, besluit Brusselmans. “Het geplande Museum voor de Cultuur en de Geschiedenis van Vlaanderen is helaas al een stille dood gestorven. Ik hoop dat de regering van Jan Jambon over de Vlaamse canon wel voet bij stuk zal houden.”