Nieuws
donderdag, 20 jul 2023

Vlaamse Codex Dierenwelzijn komt er dankzij Vlaams Belang

Het Vlaams Belang komt tot de vaststelling dat minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) bijna integraal haar Codex Dierenwelzijn heeft overgenomen. “Een aantal zaken zijn eenvoudig weg overgenomen uit eerdere voorstellen van ons”, zegt Vlaams Parlementslid Els Sterckx. “Maar daarnaast zijn er nog een aantal belangrijke zaken die ontbreken of te vrijblijvend zijn, zoals het verbod op doden van eendagshaantjes. Ook is het maar de vraag hoe het handhavingsbeleid eruit zal zien.”

Deze week presenteerde Weyts de nieuw Vlaamse Codex Dierenwelzijn. Daarin wordt bestaande regelgeving samengebracht en ook nieuwe geïntroduceerd om dieren te beschermen. De codex zal de oude Dierenwelzijnswet vervangen. “Het is op zich een goede zaak dat er eindelijk een Codex Dierenwelzijn komt”, zegt Sterckx. “Onze fractie diende vorig jaar al een voorstel van decreet in om een eigen Vlaamse Dierenwelzijnscodex in te voeren. Het is erg duidelijk dat Weyts zijn inspiratie bij ons heeft gehaald om er eindelijk werk van te maken en ons voorstel als blauwdruk gebruikt heeft.”

“Als er geen afdoende controle of handhaving is, zoals nu, blijven al deze maatregelen een lege doos”

Volgens het Vlaams Parlementslid voldoet de codex echter niet volledig aan de verwachtingen. “De meeste voorstellen zijn te vrijblijvend”, zegt ze. “Neem bijvoorbeeld het doden van eendagshaantjes. Dat zijn haantjes die onmiddellijk na de geboorte geslacht worden, omdat ze het verkeerde geslacht hebben. Het wordt wel gezegd dat de Vlaamse regering stappen kan zetten om dat te verbieden zodra het haalbaar is, maar wat betekent dat concreet?”

Sterckx stelt zich eveneens vragen bij de controle op de maatregelen en het handhavingsbeleid. “Als er geen afdoende controle of handhaving is, zoals nu, blijven al deze maatregelen een lege doos”, aldus het Vlaams Parlementslid. “We zien geen extra inspanningen om daar eindelijk iets aan te veranderen.”