Nieuws
woensdag, 15 jun 2022

Vlaamse kennis mag niet in handen van China komen

Vlaamse universiteiten werkten samen met universiteiten die gelieerd zijn aan het leger en de inlichtingendienst van China. “Het is niet de bedoeling dat strategische kennis van Vlaamse universiteiten in handen komt van de Chinese overheid”, zegt Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder. “De Vlaamse regering moet hiervoor bijkomende veiligheidsmaatregelen voorzien.”

Uit een onderzoekvan de Tijd blijkt dat Vlaamse universiteiten de voorbije jaren hebben meegewerkt aan meer dan zesduizend studies van Chinese universiteiten die werken voor het Chinese Volksbevrijdingsleger of voor de Chinese inlichtingendienst. De Vlaamse universiteiten die samenwerkten met de zogenaamde ‘Seven Sons of National Defence’, de zeven Chinese universiteiten waarmee China Westers onderzoek afleidt naar zijn eigen militaire technologie, hadden contact met de Staatsveiligheid over hun risicovolle samenwerkingen.

“Vlaanderen mag China niet bewapenen met kennis die tegen ons kan worden gebruikt”

“Men heeft in Europa de mond vol van strategische autonomie, maar onze kennis moet natuurlijk ook beter worden beschermd”, zegt Slagmulder die Vlaams minister-president Jan Jambon hierover ondervroeg in het Vlaams Parlement. “Er moet daarom zeker ook actie worden ondernomen om ervoor te zorgen dat er geen strategische informatie meer naar de Chinese overheid lekt.”

“Jambon vindt dat internationale samenwerking voor onze universiteiten onontbeerlijk is om het wetenschappelijke en economische potentieel van Vlaanderen te ontplooien en benutten”, aldus Slagmulder. “Maar hij erkende dat er niet lichtzinnig omgegaan mag worden met kennisoverdracht.”

Slagmulder riep Jambon dan ook op om de nodige stappen te zetten. “Kennisveiligheid is een gezamenlijke opdracht van de universiteiten en de overheid. Daarom moet de Vlaamse regering er mee voor zorgen dat onze wetenschappelijke kennis in de toekomst niet in de verkeerde handen zal terechtkomen en uiteindelijk tegen ons kan worden gebruikt.”