Persberichten
woensdag, 27 mei 2020

Vlaamse meerderheidsfracties willen geen onderzoekscommissie woonzorgcentra

Het Vlaams Belang vindt het “een schande” dat de meerderheid in het Vlaams Parlement weigert om een onderzoekscommissie op te richten naar de fouten die er gemaakt zijn in verband met de aanpak van de coronacrisis in de woonzorgcentra en andere voorzieningen en diensten waarvoor de Vlaamse overheid bevoegd is. Zoals geweten viel meer dan de helft van de meer dan 9.000 slachtoffers van de corona-epidemie in ons land in de woonzorgcentra. Een belangrijke oorzaak was – luidens veel getuigen – het lang aanslepende tekort aan beschermingsmateriaal en coronatesten. Het Vlaams Belang herhaalde daarom zijn voorstel tot oprichting van een onderzoekscommissie de voorbije maanden al meermaals.

Meerderheidspartijen CD&V, N-VA en Open Vld verklaarden zich vandaag in het Vlaams Parlement wel akkoord met de oprichting van de commissie ad hoc, maar dat is volgens het Vlaams Belang geen ernstig alternatief voor een onderzoekscommissie. Vlaams Parlementsleden voor het Vlaams Belang Filip Dewinter en Stefaan Sintobin maakten duidelijk dat een commissie ad hoc - die normaal gezien wordt opgericht om een langetermijnvisie te ontwikkelen inzake bepaalde beleidsdomeinen - veel minder bevoegdheden dan een onderzoekscommissie heeft. Een echte onderzoekscommissie kan net als een onderzoeksrechter mensen onder ede verplichten te getuigen en documenten opeisen. Volgens het reglement en de website van het Vlaams Parlement is een onderzoekscommissie dan ook het geëigende instrument om “een bepaald probleem grondig te onderzoeken” en “vast [te] stellen wie politiek verantwoordelijk was of is voor een probleem”.

Chris Janssens: “Als de duizenden overlijdens in de woonzorgcentra geen onderzoekscommissie waard zijn, wat dan wel?”

“Als de duizenden overlijdens in vooral woonzorgcentra en in mindere mate ook andere voorzieningen zoals de centra voor personen met een handicap geen onderzoekscommissie noodzaken, dan weet ik niet meer wat dan wel een onderzoekscommissie waard is”, klaagt Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens aan. “Zeker wanneer we al die getuigenissen horen van mensen op het terrein die erop wezen wat er allemaal fout liep. Ik heb de indruk dat de meerderheidspartijen vooral willen vermijden dat er verantwoordelijkheden worden aangeduid voor de gemaakte fouten.”

Volgens het Vlaams Belang zijn we het die duizenden doden, hun families en al die mensen die voor hun leven hebben gestreden verschuldigd dat er een echt onderzoek met volledige bevoegdheid wordt gevoerd. Dit moet duidelijk maken waarom het zo lang duurde vooraleer er volledige sterftecijfers konden worden gecommuniceerd en waarbij ook onderzocht wordt of er al dan niet zwaarwichtige politieke fouten werden gemaakt.