Nieuws
vrijdag, 22 apr 2022

Vlaamse onderzoekers slachtoffer van oneerlijke transfers

De verdeling van de subsidies voor fundamenteel onderzoek wordt niet langer gebaseerd op bevolkingscijfers. “Helaas voor de Vlaamse onderzoekers werd bij Koninklijk Besluit een verdeelsleutel vastgelegd die eervoor zorgt dat er voor 2022 21 miljoen euro vloeit naar het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en 19 miljoen euro naar de Franstalige tegenhanger FNRS”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Nog maar eens een transfer van Vlaanderen naar Wallonië, deze keer in het nadeel van onze grootste wetenschappelijke onderzoeksinstelling.”

“Het fundamenteel onderzoek dat gevoerd wordt via het FWO en de FNRS wordt hoofdzakelijk gefinancierd door subsidies verleend door de gemeenschappen en de federale overheid”, aldus Samyn. “Een deel daarvan komt van de RSZ die jaarlijks een 40 miljoen euro korting geeft op de sociale bijdragen op de lonen die aan onderzoekers, doctorandi en postdocs betaald worden.”

“Onze onderzoekers moeten gesteund worden, in het belang van de kenniseconomie”

“Aanvankelijk was de verdeelsleutel gebaseerd op de bevolkingscijfers, maar nu blijkt dat aan die verdeelsleutel gemorreld wordt”, vervolgt Samyn, die hierover minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) ondervroeg. “En dat men zoiets bij Koninklijk Besluit uitvaardigt is natuurlijk om het parlement en elke democratische controle te omzeilen.”

“Het is werkelijk schandalig dat onze jonge wetenschappers, die hoog staan aangeschreven, ook hier benadeeld worden”, besluit Samyn. “De oorspronkelijke verdeling moet hersteld worden. De bevolking in dit land bestaat voor 60 procent uit Nederlandstaligen. Fundamenteel onderzoek moet extra ondersteund worden omdat onze kenniseconomie op dit onderzoek kan voortbouwen.”