Nieuws
woensdag, 06 apr 2022

Vlaamse overheid terecht gedagvaard door kinderdagverblijven

De Vlaamse overheid wordt gedagvaard door 25 kinderdagverblijven omwille van discriminatie op vlak van de subsidieregeling. Zij vragen een voorlopige schadevergoeding van bijna 2,9 miljoen euro. “De Vlaamse regering heeft deze dagvaarding volledig aan zichzelf te danken”, zegt Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot. “Het Vlaams Belang heeft al herhaaldelijk de scheeftrekkingen in de subsidiëring van deze sector aangeklaagd en ook al voorstellen ingediend om die discriminaties weg te werken.”

De Vlaamse subsidiëring van de kinderdagverblijven is een ingewikkeld systeem met verschillende trappen. De organisatoren die inkomensgerelateerd werken, dus waar de ouders betalen op basis van hun inkomen, krijgen een hogere subsidie dan degenen die dat niet doen. In die laatste groep wordt er dan nog een onderscheid gemaakt tussen T2A (subsidie voor inkomenstarief aan het hoogste tarief) en T2B (subsidie voor inkomenstarief aan het laagste tarief).

De vorige Vlaamse regering beloofde tegen 1 april 2020 het verschil in subsidie tussen T2A en T2B weg te werken, op voorwaarde dat de initiatieven in T2B voldeden aan de extra opgelegde vergunningsvoorwaarden. Om aan die voorwaarden te voldoen, werd een overgangsperiode van zes jaar voorzien, waarin ook de subsidies gelijkgeschakeld zouden worden. Om louter budgettaire redenen besliste de Vlaamse regering in maart 2020 echter om het subsidiegroeipad uit te stellen met nog eens 6 jaar tot 2026. “Die beslissing tot uitstel is genomen in volle coronatijd, waardoor dit in alle stilte is kunnen passeren”, zegt Malfroot. “De Vlaamse regering heeft nochtans genoeg tijd gehad om budgetten hiervoor te voorzien, aangezien de goedkeuring reeds door de vorige regering was genomen.”

“Er moet voldoende ondersteuning zijn voor alle opvanginitiatieven en betaalbare opvang voor alle Vlaamse ouders”

Maar liefst 25 kinderdagverblijven hebben zich nu verenigd en samen de Vlaamse regering in gebreke gesteld voor bijna 2,9 miljoen euro, of de schade die zij door de discriminatie hebben geleden. “Het was zeer dom van Wouter Beke om zo’n kortzichtige besparing door te voeren in de kinderopvang, zeker gezien de grote moeilijkheden waarmee de sector te kampen heeft”, aldus Malfroot. “Als de overheid dit proces verliest, zal de kostprijs bovendien vele malen hoger zijn dan 2,9 miljoen euro van de dagvaarding.”

Het Vlaams Belang had al eerder een voorstel van resolutie ingediend waarin gevraagd werd om de subsidiëring voor de kinderopvang gelijk te schakelen. “De kinderopvangsector kampt met een enorm tekort aan werkkrachten en door de ongelijke subsidieregeling krijgt het personeel in T2B bovendien een lager loon dan het personeel in T2A”, zegt Malfroot. “Hierdoor is er een groot verloop van personeel en lukt het ook niet om het personeelstekort op te lossen.”

Volgens Malfroot zou deze dagvaarding een precedent kunnen vormen voor andere welzijnssectoren waarin ook sprake is van een overheid die tekortschiet met manifeste discriminaties tot gevolg. “De Vlaamse regering slaagt er bijvoorbeeld ook nog steeds niet in om alle mensen met een handicap de steun te verlenen die hen wettelijk toekomt, waarbij de wie al dan niet steun ontvangt, afhangt van ‘prioriteiten’.”, besluit Malfroot.