Persberichten
dinsdag, 23 jun 2020

Vlaamse Rand: amper kwart borelingen groeit nog op in Nederlandstalig gezin

Nog slechts in 2 van de 19 randgemeenten meerderheid Nederlandstaligen

Van alle baby’s die in 2019 in de Vlaamse Rand geboren werden, groeit driekwart op in een anderstalig gezin. Dat blijkt uit gloednieuwe cijfers van Kind en Gezin die Vlaams Belang-parlementslid Klaas Slootmans naar buiten brengt. Naast de Franstalige opmars valt ook de forse stijging op van gezinnen die geen van beide landstalen spreken.

De geboortecijfers van Kind en Gezin zijn al jaren een objectieve graadmeter voor de internationalisering en ontnederlandsing van onze steden en gemeenten. Per gemeente geven ze een gedetailleerd overzicht van de bevolkings- en taalkenmerken bij onze jonge gezinnen. Uit de nieuwe cijfers blijkt - nog maar eens - dat de 19 Vlaamse randgemeenten rond Brussel in ijltempo ontnederlandsen. Amper 26 procent van de gezinnen waar afgelopen jaar een kind werd geboren, spreekt thuis nog Nederlands. Nooit eerder, sinds de start van de tellingen in 2004, lag dat aandeel zo laag.

Meer gezinnen die geen van beide landstalen spreken dan Nederlandstalige

Met meer dan 47 procent blijven de Franstaligen de grootse taalgroep bij de gezinnen waar afgelopen jaar een kind werd geboren. Maar nog opmerkelijker is het toenemend aandeel jonge gezinnen dat geen van beide landstalen spreekt. 27 procent van de jonge gezinnen is niet Frans- én niet Nederlandstalig. In 9 van de 19 randgemeenten zijn er zelfs meer geboorten in gezinnen die geen van beide landstalen spreken dan in gezinnen waar men Nederlands spreekt. Het gaat dan om Drogenbos, Kraainem, Machelen, Linkebeek, Vilvoorde, Sint-Genesius-Rode, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zaventem.

Dat dit laatste samenhangt met de steeds groter wordende immigratiegolven in de Rand werd recent nog bevestigd door de nieuwe cijfers van Statbel, waaruit bleek dat de bevolkingstoename bijna uitsluitend het gevolg is van immigratie. “En het gaat dan niet om Nederlanders of Duitsers”, aldus Vlaams Belang- parlementslid Klaas Slootmans. “De grootste toename doet zich vooral voor bij Roemenen, Polen en Afrikanen. Het gevolg is dat intussen bijna de helft van de inwoners in de Rand van vreemde herkomst is of hoe onze regio steeds meer een uitvloeisel wordt van Brussel.”

Onderwijsniveau keldert

Alleen al op het vlak onderwijs zijn de gevolgen bijzonder nefast, argumenteert Slootmans. De Vlaams Belanger verwijst ter zake naar de recentste cijfers van Onderwijs Vlaanderen die aantonen dat de leerachterstand in de scholen in de Rand toeneemt en dat vooral in die scholen waar de instroom van anderstaligen het grootst is. Naast een veel kordater migratiebeleid en een tijdelijke inschrijvingstop voor buitenlanders is er volgens Slootmans dringend nood aan een voorrangsysteem in de scholen naar Brussels model, waarbij Nederlandstalige kinderen voorrang krijgen op anderstalige.

“Minister Weyts had dat vorig jaar aangekondigd, maar bijna een jaar later, is er op het terrein nog niks gerealiseerd, waardoor het in de sterren staat geschreven dat het niveau zal blijven dalen", klinkt het nog. "Bij steeds meer schooldirecteurs en leerkrachten zakt de moed in de schoenen om nog kwalitatief onderwijs te kunnen aanbieden.” Slootmans kondigt alvast aan de minister hierover deze week aan de tand te voelen in het Vlaams Parlement.