Nieuws
donderdag, 17 jun 2021

Vlaamse Rand steeds minder Vlaams: “Dringend bijkomende initiatieven nodig”

Het Vlaams Belang uitte in het Vlaams Parlement bij bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) zijn bezorgdheid over de steeds snellere ontnederlandsing van de Vlaamse Rand. “Slechts in 2 van de 19 gemeenten is er nog een meerderheid moeders die thuis Nederlands spreken met hun kind”, zei Vlaams Volksvertegenwoordiger Klaas Slootmans (Vlaams Belang). Slootmans riep op tot bijkomende maatregelen om de sociale verdringing van Vlamingen uit de Rand, die een van de belangrijkste factoren is van de ontnederlandsing, aan te pakken.

Enkel in Meise en Merchtem domineert nog het Nederlands. In de andere 17 gemeenten in de Vlaamse Rand is dat de Franse taal. De cijfers van Kind en Gezin tonen aan dat het in Sint-Pieters-Leeuw, Machelen, Zaventem en Vilvoorde gaat om maar liefst 80% anderstalige gezinnen. Bovendien blijkt dat het aantal geboorten bij gezinnen die geen van beide landstalen spreken in 10 gemeenten hoger ligt dan het aantal geboorten in Nederlandstalige gezinnen. In het Vlaams regeerakkoord werd afgesproken dat er in het onderwijs in de Rand een voorrangsregel zou komen voor leerlingen van de Vlaamse Gemeenschap en dat er kavels voorbehouden zouden worden voor mensen met een streekbinding. Tot op heden bleven deze aangekondigde maatregelen echter dode letter.

“Deze cijfers zijn een waarschuwing dat bij ongewijzigd beleid de Vlamingen in de Rand een minderheid zullen worden in hun eigen streek”

Weyts bevestigde dat de aard van de permanente aangroei van het aandeel anderstaligen en mensen van buitenlandse herkomst in de Rand een uitdaging is. Een beleid om deze nefaste trend te keren blijft echter uit. “Wat betreft de engagementen inzake wonen en de voorrangsregel staat nog niets op punt”, stelde Slootmans.

Het budget voor Vlabinvest is bijvoorbeeld veel te beperkt om impact te hebben. “Vlabinvest, dat mensen in staat moet stellen een betaalbare woning te verwerven in de eigen regio, investeert sinds 1992 aan een tempo van 1,2 woningen per jaar per gemeente. Dat is verwaarloosbaar”, argumenteerde Slootmans. “Minister Weyts moet bij zijn collega Diependaele middelen losweken zodat Vlabinvest die kan besteden om de sociale verdringing aan te pakken.”

Slootmans liet ook weten de ideeën van Willy Segers, de burgemeester van Dilbeek, te steunen die pleitte voor een apart statuut voor de Vlaamse Rand als hefboom om uitzonderingsmaatregelen te kunnen toepassen. Segers stelt immers vast dat de huidige wetgeving die maatregelen niet toestaat en dat in de Rand dus dezelfde regels gelden als elders in Vlaanderen. In het Brussels Nederlandstalig onderwijs gelden er omwille van het tweetalige statuut van Brussel bijvoorbeeld voorrangsregels voor Nederlandstaligen. In de Rand niet. Slootmans sprak over een “verfrissend idee”, dat “helaas in de Belgische context moeilijk haalbaar is".